EğitimHaberler

YAZARIMIZ SANDAL’DAN ÖĞRENCİLERE SEMİNER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyi tarafından “Kamu’da ahlak, adalet ve etik değerler” konulu
seminerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetçisi ve Etik Eğiticisi Ahmet Sandal sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, etik kavramı hakkında tarihsel ve felsefi kökenlerinden başlayarak bilgi verdi, kamu yönetiminde etik dışı davranışların tarihin ilk
devirlerinden beri ciddi bir sorun oluşturduğu, Platon, Farabi ve  Yusuf Has Hacip gibi Alim ve Filozofların bu hususta düşünce geliştirip adil ve ehil yönetim için en büyük görevin Yöneticilerde olduğu, etik ve hukuk arasındaki farkların mevcut olduğu, ülkemizde 2004 yılından beri yürürlükte olan 5176 sayılı Başbakanlık Etik Kurulu Hakkındaki Kanun ve bu Kanun’a  dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış Kurallarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlükte olduğu ve kamu görevlileri için uyulması gereken hükümler içerdiği, etik değerler, ahlak ve adaletli davranışların  kamu görevlileri için hem özel ayatlarında hem de kamu görevi sırasında büyük önem taşıyan bir konu olduğu belirtilmiştir. Özellikle öğrencilerle karşılıklı
diyalog ve soru cevap ile geçen seminerde 5 konunun altı titizlikle çizilmiştir. Bunlar, “kamu yararı, şeffaflık, demokrasi, adalet ve çocukluktan itibaren aile eğitimi” şeklinde belirlenmiştir. Etikle hukukun birbirine alternatifi değil birbirini bütünleyen kavramlar olduğu ifade edilmiştir. Kapitalizmde, tüketim çılgınlığının ve markabağımlılığının her yerde salgın gibi yayıldığı bir ortamda ahlaklı kalmanın ve helal kazanç ile
yaşamanın zorlaştığı, insanların “nerden bulursan bul, ancak harca, helal de olsa, haram da olsa tüket” şeklinde bir girdaba sürüklendiğinin üzerinde
durulmuştur. Bu yanlış mantığın yozlaşmaları, yolsuzlukları ve yoksulluğu beraberinde getirdiği vurgulanmıştır. Seminer
sonunda Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihati yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından gür sesle okunmuştur. Bu nasihatin tüm kamu görevlilerine yönelik bir öğüt olduğu ve ahlak ilkelerini içerdiği belirtilmiştir. Seminere 300’den fazla öğrencinin yanı sıra,                                                                  OMÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır, Bayındır Memur-Sen Samsun İl Başkanı İlhan Anlı ve OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Sarıalioğlu ile Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
birçok personel de iştirak etmiştir. Seminerin ardından OMÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt Etik Eğiticisi Ahmet Sandal’a plaket takdim etmiştir. Ardından seminere katılım sağlayan 300’den fazla öğrenciye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline sertifikaları verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetçisi ve Etik Eğiticisi Ahmet Sandal’ın, kamu yönetiminde ahlaki değerlerin yaygınlaşması ve erdemli
yönetimin gerçekleştirilmesine ilişkin eğitim çalışmaları ve seminerleri gelecek günlerde başka şehirlerde de devam edecek..