YaŞ DÜZELTMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

5510 Sayılı SS ve GSS Kanunun 57. maddesi gereğince uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.
Bu durumda;
Ø Uzun Vadeli,
Ø Kısa Vadeli,
Ø GSS
Ø Sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte,
Ø Sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.
Bu durumda yaş düzeltmelerine ilişkin mahkeme kararlarına istinaden tescil kütüklerinin tashihli yaşla ilgili bölümleri düzeltilecektir.
Ancak, uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasına tabi olunduktan sonra yapılan düzeltmelerde sigortalılık hak ve mükellefiyetinin düzeltilmeden önceki yaşa göre belirleneceği sigortalılara ayrıca SGK tarafından bildirilecektir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 38. maddesinde, aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden; dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddi hata kapsamında değerlendirilmekte, bu tür maddi hatalar Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilmekte veya tamamlanmakta olup nüfus kütüğüne hatalı veya eksik tescil edilen kayıtlarla ilgili düzeltmeler mahkemeye gerek kalmaksızın Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilebilmekledir. Bu hususların belgelenmesi halinde kayıt düzetilmesi Kanunun 57. maddesine aykırı düşmediğinden düzeltilmiş yaş dikkate alınarak işlem yapılacaktır.
Örnek 1- İşe giriş bildirgelerindeki doğum tarihi farklı olup daha sonra aynı kişi olduğu anlaşılan ve iptal ipka işlemi yapılan sigortalının 4.6.1979 tarihli işe giriş bildirgesinde doğum tarihi 1963, 8.8.2012 tarihli işe giriş bildirgesinde ise 4.9.1970’tir. Sigortalı 27.6.2012 tarihinde mahkeme kararı ile 4.9.1970 olan doğum tarihini 31.12.1963 olarak değiştirmiştir. 4.6.1979 tarihli işe giriş bildirgesinde doğum tarihi 1963 olarak Kuruma verildiğinden 27.6.2012 tarihli mahkeme kararı gereğince tescil kayıtları düzeltilecek, uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 1963 doğum tarihi esas alınacaktır.
Örnek 2- 2.11.1981 ve 15.3.1985 tarihlerinde işe giriş bildirgesi verilen sigortalının 2.11.1981 tarihinde uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmediği tespit edilmiştir. Sigortalı 7.4.1968 olan doğum tarihini 4.3.1983 tarihli mahkeme kararı ile 7.4.1963 olarak düzelttirmiş olup 2.11.1981 tarihi ile yaş düzeltmesinin yapıldığı 4.3.1983 tarihi arasında uzun vade sigorta kolları yönünden prim ödenmediğinden sigortalının tescil kaydı düzeltilecek uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 7.4.1963 olarak dikkate alınacaktır.
Örnek 3- 22.9.1988 tarihinde 1479 sayılı Kanuna tabi, 21.11.1992 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı 8.8.1986 tarihli mahkeme kararı ile 5.5.1965 olan doğum tarihini 4.4.1964 olarak düzelttirmiş olup tescil kayıtlarında gerekli düzeltme yapılacak uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 4.4.1964 doğum tarihi esas alınacaktır.
Örnek 4- Bulgaristan göçmeni olan sigortalının ilk işe giriş bildirgesindeki doğum tarihinin 18.8.1959 olduğu ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile 18.8.1963 olan doğum tarihinin kayıtlara sehven 18.8.1959 olarak yazıldığı ve söz konusu kaydın düzeltildiği anlaşılmış olup tescil kayıtlarında gerekli düzeltme yapılacak uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 18.8.1963 doğum tarihi esas alınacaktır.
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
ALİ CABADAK
0545 901 78 98
ali_cabadak@hotmail.com