Muhittin KandırmazYazarlar

VELİD BİN MUĞİRE

Velid Bin Muğire kimdir? Mekke’deki görevi nedir? Konumu, saygınlığı var mıdır? Bu günün Velid Bin Muğireleri var mıdır? Biraz irdeleyelim..
Evet dostlar, Müddessir Suresi’nin onuncu ayetinden yirmi beşinci ayetine kadar olan bölümünün nüzul sebebi bir çok alime göre Velid Bin Muğire’dir. Kim bu adam? Neden önemli? Şöyle ayetlere bakarak anlamaya çalışalım.
“Zirâ o düşündü, ölçtü, biçti.
Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti.
Kahrolası nasıl ölçtü, biçti. (Müddessir 74:18,19,20)
Evet bu adam akıllı ve zeki birisi. İyice ve içerikli olarak düşünüyor, hesap ediyor.
Mekke’de insanlar zamanla Hz. İbrahim’in getirmiş olduğu dine uymak yerine dini kendilerine uydurmuş ve bunu çıkar kapısı haline getirmişler. Allah’ın vahyi, tahrip edilen, bozulan dini Hz Muhammed (sav) eliyle yeniden düzeltiyor. Lakin Hz. Muhammed’in (sav) getirdiği din onların bozdukları dine uymuyor. Ve bu adam bunu ölçüyor, biçiyor. Ne çıkarı olur, ona bakıyor ama olmuyor.
“Ve sonra (yeni dayanaklar bulmak için çevresine) bakar,” (Müddessir 74:21). Çevresindekilerin de çıkarlarını hesap ediyor.
“Sonra surat astı, kaşlarını çattı,” (Müddessir 74:22). Yüz ifadesini değiştiriyor.
“En sonunda (hakikate) sırtını döndü ve kibir abidesi kesildi.” (Müddessir 74:23).
“Bu, ölümlü beşer sözünden başka bir şey değildir! der.” (Müddessir 74:25). Oysa kendileri aynı zamanda farklı kaynaklarda şunları da söylüyorlar; ‘Evet biz yeryüzünün en şerefli insanlarıyız. Kabe yani Beytullah (Allah’ın evi) burada. Biz kutsal topraklarda yaşıyoruz.’ diyorlar. Ve bu adam için Rabbimiz başka şeyler de söylüyor:
“Ki, geniş maddi imkanlar vermiştim ona!” (Müddessir 74:12). Bu ayetten çok zengin olduğu anlaşılmakta.
“Bir de (cömertliğimin) şahitleri olan çocuklar…” (Müddessir 74:13). O günün Mekkesinde evlat hele de erkek evlat, güç demekti.
“Şimdi de kalkmış hırsla daha fazlasını istiyor.” (Müddessir 74:15). Neden fazlasını istiyor? O aslında kendisinin çok iyi bir kul olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı daha fazlasını istiyor. İsterseniz ibadet saydıkları ve yaptıklarına bir göz atalım;
“(Ey müşrikler!) Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram´ı onarmayı…” (Tevbe 9:19). Bu ayetten anlaşılıyor ki bunlar hac görevlerini yapmakla kalmıyor bir de oraya hac için gelenlere hizmet ediyorlar. Misafir etmek, yemek ve su ikram etmek gibi. Ayrıca hac İslam’ın şartlarıından da bir tanesidir.
“Onların Beyt(ullah) yanındaki namazları da, ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibarettir.” (Enfâl 8:35). Bu ayetten de Kabe’yi tavaf ettikleri ve farklı bir şekilde ibadet ettikleri anlaşılıyor. Namaz da İslam’ın şartları arasındadır.
Oruç ibadeti ile ilgili olarak da bazı kaynaklarda Recep ayında bazı kaynaklarda ise Şaban ayında bizim gibi olmasa da oruç tuttukları görülüyor. Oruç da İslam’ın şartları arasında.
Kelime-i tevhid için de yukarda bahsettiğimiz gibi hani diyorlar ya ‘Burası Mekke yani Beytullah, Burda yerleri ve gökleri yaratan Allah’tır.’ Zaten hiç bir topluluğun Allah’a itirazı yok. Peki neye itirazları var? Elbette ki Rabbe itirazları var. Eğer böyle olmasa idi ilk inen ayet “Rabbin adına oku” demezdi.
Zekâta gelince, evet gelen hacılara yaptıkları ikramı zekat olarak görüyorlardı. Hatta çok miktarda kurban kesiyorlardı. Kabe’nin Rabbine diyerek. Hatırlayın bedir savaşı öncesi Ebu Süfyan, kervanı kurtuldu diye onlarca deveyi kurban etmiştir. Kabe’nin rabbine diyerek ama o Kabe’nin rabbiydi, yeryüzüne karışmazdı onların inancına göre.
Biraz irdeleyince Mekke’de bu işleri organize edenlerden bir tanesibin Velid Bin Muğire olduğu ortaya çıkıyor. Yani adam kendine göre on numara Müslüman. Gerçekte ise MÜŞRİK. Peki neden?
“Üstelik Allah’ı bırakıp, kendileri için göklerden ve yerden rızkın hiçbir türünü sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere kulluk edecekler!?” (Nahl 16:73). Peki birşeye kulluk etmek ne? Bu konuyu bir başka yazıda inşallah işleyelim. Şimdi gelelim esas konumuza bu müşrikler bir şekilde namaz kılıyor, oruç tutuyor, hac yapıyor, infak (zekat) veriyor ve Allah’a iman ediyor. Peki Allah bu adamlara neden MÜŞRİK diyor? Cevabı siz verin. Hadi bir ip ucu: aracılar.
Selam, dua ve dua talebiyle.