UZAKLAŞIYORUZ İSLAM’DAN

İlim, irfandan kopa kopa.
Eğri yollara sapa sapa.
Hata, yanlış yapa yapa.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Akıl dışına çıka çıka.
Doğruları yıka yıka.
Kulaklarımızı tıka tıka.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Miskin miskin yata yata.
Toza, çamura bata bata.
Yanlış yanlış, hata hata.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Tek derdimiz para para.
Hiç bıkmadan ara ara.
Dağı, taşı yara yara.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Kaygısızca uyuya uyuya.
Gidişat kuyuya kuyuya.
Hayal hayal, rüya rüya.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Yalan dolan, hile hile.
Pişkin pişkin güle güle.
Sonumuzu bile bile.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Birbirimizi yere yere.
İlişkilerimizi gere gere.
Tehlikeyi göre göre.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Aylak aylak geze geze.
Dinin emirlerini eze eze.
Gelecekleri seze seze.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Kötülükler saça saça.
Cümle belalara uça uça.
Gerçeklerden kaça kaça.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Yanlışı, eğriyi seçe seçe.
Ahmak badesini içe içe.
Kendimizden geçe geçe.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Nefsin peşine düşe düşe.
Kibir gururla şişe şişe.
Bucak bucak, köşe köşe.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Batılılar gibi giye giye.

Haram şeyler yiye yiye.

Bir şey olmaz diye diye.

Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Deli divane yaşa yaşa.
Bütün emekler boşa boşa.
Son sürat koşa koşa.
Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Sandalî feryat eder, ah ah.

Umudumuzdur felah felah.

Maalesef, fersah fersah.

Uzaklaşıyoruz İslam’dan.

Ahmet Sandal