UYUŞTURUCU MÜCADELESİ : ÖLÜM KALIM MESELESİ

Son yazımın konusu Dünyayı ve özellikle de bulunduğumuz coğrafyayı kasıp kavuran Haçlı Siyon Terörü üzerineydi. Bu yazımda da uyuşturucu denilen ve özellikle gençlerimizi kasıp kavuran bir illet, bir bela üzerinde duracağım. Esasında uyuşturucu da bir terördür ve bunun arkasında da Haçlılar ve Siyonistler vardır. Yani nasıl ki, Dünya’daki terörün kaynağı Haçlı zihniyeti ve Siyonist pislikler ise, uyuşturucu denilen illet de bu ikisinin eseridir.
Haçlılar ve Siyonistler insanın tabi hayatını ve normal yaşamını alt-üst eden ne varsa, alıp da Dünya’ya zerketmişlerdir. Zerketmek, bir şeyi enjekte ile vermektir. Haçlılar ve Siyonistler Dünya’daki tüm kötülüklerin kaynağıdır ve bu kaynak insanlığı fesada götürecek her şeyi bazen azar azar, bazen hızlı hızlı toplumların bünyesine enjekte etmiştir. Buradaki temsil uyuşturucunun zerkedilmesine işarettir. Mesela, içki ve kumar alışkanlıkları, tüketim çılgınlığı, marka bağımlılığı, eğlence ve sefahat düşkünlüğü, kibir, ırkçılık, bilim adı altında ateizme götüren fikirler, gençlerdeki başıboşluk ve hippi hayatı, terör ve silah sanayii ve daha ne kadar aklınıza kötülük gelirse, hepsinin altında Siyonizm, Kapitalizm, Haçlı Zihniyeti mevcuttur. Bu kötülükleri bunlar toplumlara zerketmişlerdir.
Şimdi bu genel tespitten sonra, yazımının konusu olan özel duruma yani, uyuşturucu meselesine gelelim. Toplumları fesada veren Siyonizm ve Haçlı Zihniyeti, gençleri nasıl uyuşturucu bataklığına çekiyor?
Cevap çok açık ve çok nettir: “Toplumları ve fertleri dinden ve imandan uzaklaştırmak demek her türlü kötü alışkanlığa yaklaştırmak” demektir. Fizik kurallarında nasıl ki şu husus geçerliyse, toplum yani sosyal kurallarda aynı husus geçerlidir. Doğa ve tabiat, fizik kuralları boşluk kaldırmaz. Bir şeyin eksikliğini diğer bir şey doldurur. Sosyal olaylarda da aynısı geçerlidir. Dinden ve imandan uzak bir topluma, dinden ve imandan uzak fertlere başka bir şey musallat olur. O şey ahlaksızlık ve kötü alışkanlıklardır.
Dünyada Haçlılar ve Siyonistler insanları ve toplumları dinden ve imandan uzaklaştıracak sinsi planlarını uygulamaya koymakla, uyuşturucu başta olmak üzere, içki, kumar, merhametsizlik, acımasızlık, şiddet gibi tüm kötülüklere zemin hazırlamışlardır.
Demek ki neymiş! Nasıl ki, Dünyadaki terörün kaynağı Haçlılar ve Siyonistler ise uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların da kaynağı Haçlılar ve Siyonistlerdir.
Şimdi bu noktada, bu Haçlılara ve Siyonistlere isim isim de değinelim ve bu adamları bir kez daha lanetleyelim:
1-Komünist ideoloji ve materyalizmin babası Karl Marks, bir Yahudidir. Bu Yahudi toplumları dinden ve imandan uzaklaştırmak için elinden gelen bütün fitne ve fesat işleri yapmıştır.
2-İnsanları evrim teorisi denilen saçma bir teoriye inandırmak için çabalayan Charles Darwin Yahudi midir? Sapık inançlı mıdır? İkisinden birisidir. Bu adam da insanları dinden ve imandan soğutmak için fitne ve fesattan geri durmamıştır.
3-Siyonizm ve Haçlı Anlayışının ürünü olan Pozitivizm sözde aklı ve bilimi öncelik olarak aldığını söylese de, esasta insanlığı dinden ve imandan uzaklaştırmayı gaye edinmiştir. Pozitivizm denildiğinde de akla Haçlılar ve Siyonistler gelir. Auguste Comte denilen felsefeci insanları dinden ve imandan soğutmak için elinde geleni yapmıştır.

4-Yahudiler faizcidir. Yahudiler maddecidir. Yahudiler sermayeyi kendi ellerinde toplayarak insanları sömürmeyi tarihin ta ilk çağlarından beri meslek edinmişlerdir. Maddeye hükümran olan Yahudi Siyonistler insanlığı dinden ve imandan uzaklaştırmak içi çabalamışlardır. David Rockefeller dedikleri Dünyanın en zengin adamı Bankacı bir Yahudidir. Daha birkaç ay önce gebermiştir bu Yahudi. Dünyadaki kapitalizmin en güçlü ailesi ve Devletlerden dahi zengin olan Rotschild ailesi de Yahudidir.
5-Yahudiler ırkçıdır. Haçlılar ırkçıdır. Irkçılık insanlığı dinden ve imandan uzaklaştırmak için başka bir yöntemdir. Sırf kendi ırkı için Ortadoğu’yu ateş gölüne çeviren Theodor Herzl de Yahudidir ve Siyonisttir.
6-Dünyadaki ahlak bozucu her alışkanlık ve her adetin temelinde Yahudilik (Siyonizm) ve Haçlılar vardır. Sanat adı altında açıklık ve saçıklık hep Yahudi planıdır. Bu sanat dedikleri rezillikler insanları dinden ve imandan uzaklaştırmıştır. Sanat ve düşünce adına insanlığı anarşizme götüren her felsefi akımın ardında bir Yahudi vardır. Sigmund Freud dedikleri psikiyatrist bir Yahudidir ve insanlığa sapık düşünceler aşılamaya çalışmış görünürde bir ilim adamı, ancak esasta bir canavardır. Noam Chomsky Yahudi bir Anarşist Yazardır. Mihail Bakunin isimli Rus Anarşist,Yahudi midir? Sapık mıdır? İkisinden birisidir. Bu ve buna benzer Siyonist ve Haçlı yazarlar insanlığı zararlı fikirlerle zehirlemiş ve dinden uzaklaştırmıştır. Daha sayayım Yahudi ve Haçlı sapkınlığını? Salvador Dali sanat adına ne saçmalıklar sergilememiş midir? Bunları hepsi insanlığı dinden ve imandan uzaklaştırmak için yapılmış sinsi işlerdir.
Evet, Yahudi ve Haçlıların uyuşturucu denilen illetin temelinde yer aldığını bu kısa açıklamalarımızdan anlamışsınızdır. Ve uyuşturucu denilen illetin esasta boşluktan yararlandığını, o boşluğun da iman ve din yönünden insanlarda meydana getirilen manevi tahribattan içeriye bu uyuşturucu illetinin girdiğini farketmişsinizdir. Bir kaleyi fethetmek için önce toplarla, bombalarla kalenin duvarları ve surları yıkılır ve oradan içeriye askerler girerler. Aynı bunun gibi gençleri iman ve din yönünden tahrip den Haçlılar ve Siyonistler tüm Dünyada gençlerin uyuşturucuya müptela olmalarına zemin hazırlamışlardır. İman ve din tahribine maruz kalan gençlik, uyuşturucuya ve diğer kötü alışkanlıklara teslim olmuştur.
Ülkemizde de en büyük mesele artık uyuşturucu illeti olmuştur. Ülkemizin bırakın büyük şehirlerini, küçük ilçe ve köylerinde dahi uyuşturucu illeti nice nice can alıyor.Bu illet ile mücadele Ülkemiz için adeta ölüm-kalım meselesidir. Bu illet ile iki cihetten savaş gerekmektedir.
1-Gençlerimizi Haçlıların ve Siyonların tuzağı olan dinsizlikten ve imansızlıktan kurtarmak.
2-Emniyet güçleri olarak uyuşturucu satıcılarına hiçbir yerde göz açtırmamak ve bu zehir tacirlerini yakalayıp en ağır cezaya çarptırmaktır.
Uyuşturucu ile mücadele ite bu iki cihetten sağlanmalıdır. Yalnız bir cihetten mücadele edilirse sonuç alınamaz.
Ahmet SANDAL