ÜST AKIL NEDİR? ÜST AKIL KİMLERDİR?

 

Ülkemize yönelik şeytanın dahi aklına gelmeyecek eylemler ve saldırılar maşa olarak terör örgütlerine (PKK, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ’ye) işaret eder. Ancak terör örgütleri bu kirli ve melun işleri tek başına yapamazlar. Çünkü, terör örgütü içerisindeki kişiler (amiyane tabirle) mankafadır. Mankafalar plan ve program yapabilir mi? Yapamazlar. Mankafa diye tabir ettiğimiz akılsız ve mantıksız aşağılıklar plan yapamayacaklarına göre, terör örgütlerini yöneten ve yönlendiren bir organizasyon akla gelmektedir. Terör örgütlerini yönleten ve yönlendiren, onlara eylem planları veren ve destekleyen bir akıl var. Bu akıl son günlerde çokça kullanıldığı üzere “Üst Akıl” diye ifade ediliyor.

Üst Akıl nedir? Üst Akıl kimlerdir? Bu soruların cevapları çok mühimdir.

Bu “Üst Akıl” kavramını birçok insan kullanmaktadır. Ancak manasını tam olarak bilen kişi azdır.

Üst Akıl, ta ilk Haçlı Seferlerine kadar dayanır. Bu Üst Akıl’ın en yakın izlerini Irak’ın işgalinde arayabilirsiniz. 2000’li yıllarda Irak’ı işgal için bahane arayan ABD’deki Üst Akıl’ın piyonu o zamanki Başkan Bush, bilerek ve isteyerek o işgale “Haçlı Seferleri” (Crusade) demiştir. Sonra “dil sürçmesi” diye konu kapatılmıştır.

Batılı Alçakların zihin altyapılarında Müslüman Topraklarını yağmalama ve Doğu Toplumlarının mallarını ve zenginliklerini Batı’ya kaçırma düşüncesi hakim olduğu için, buna kılıf da 1000 – 1500 sene öncesinden beri hep aynıdır. Kılıf  “Haçlı Seferleri”dir. Bu kılıfı Şerefsiz ve Alçak Bush da kullanmıştır. Bu kılıfı hâlâ da kullanmaktalar. Suriye neden böyle iç savaşa sürüklendi? Arap Baharı dedikleri nedir? Afganistan’daki NATO askerlerinin işi nedir? ABD’nin çeşitli Ülkelerdeki Üslerinin maksadı nedir? Hepsi de Müslüman Ülkeleri yağma ve talan düzeni içindir. Hepsi de petrol için ve daha başka maden ve zenginliklerimizi Batılıların çalması içindir.  Batılılar hiç insani olmadılar, hiç medeni olmadılar, hep eşkıya gibi davrandılar. Yağma, talan ve aşırma için hep plan kurdular. Eskiden planları doğrudan doğruya işgal üzerineydi. Son yıllarda kurdukları plan terör üzerinedir. Üst Akıl, terör ile Ülkeleri esir almak istiyor. Üst Akıl ta tarihin en eski devirlerine dayandığı için çok sistemli çalışıyor.

Üst Akıl öyle planlı ve öyle sistemli çalışır ki, talan ve yağma edeceği Ülkeye önce istihbarat elemanlarını gönderir. Bizim Ülkemizde 1910’lı yıllardan itibaren Alman, İngiliz, Fransız istihbarat subaylarının Anadolu’da köy köy dolaşarak araştırma yaptıklarından ve Ülkemizin sosyal ve coğrafi röntgeninin ta 100 yıl öncesinden çekildiğinden çok kimsenin haberi yoktur. Bir Ülkenin istihbarat subayları başka bir Ülkenin köyünde ve kasabasında niye dolaşır? Maksat Haçlı Seferleri olunca dolaşır işte.

İlk Haçlı Seferlerinden beri Ülkemizi ve Anadolu’yu işgale yeltenen Üst Akıl’a Osmanlı’nın son devrinde Siyonlar da eklenmiştir. Siyonlar yani İsrail terörist teşkilatını (İsrail bir Devlet değildir, bir Siyon Oluşumudur) 1948 yılında tesis edenler, 1896 yılında Sultan Abdülhamid Han’dan Filistin’de toprak istediler. Sultan Abdülhamid Han huzuruna çıkan Theodor Herzl denilen Siyonist Şerefsize toprak vermeyip bir de oradan onu kovunca, Siyonlar bize düşman oldular. Çanakkale Savaşı’nda bize karşı savaşan İngiltere’nin bir bölüğünün adı “Siyon Katırları  Bölüğü”dür. Yahudi’ler o gün de İngiltere’nin yanında saflarını belli etmişlerdir. Sırf safları belli olsun diye İngiltere saflarında küçük bir bölük ile bize karşı savaşan Siyonist Alçaklar, 1492 yılında İspanya’dan kovulup da Osmanlı Topraklarına kabul edilmelerine böyle “teşekkür!” ettiler.  Siyonist Yahudiler işte böyle nankördürler. Osmanlı’nın kendilerine ta 500 yıl önce kucak açıp topraklarına kabul etmesine böyle arkadan ve sırttan vurarak karşılık vermişlerdir. Herkes kendisine yakışanı yapar. Siyonist Yahudilere de nankörlük yakışır!

Üst Akıl’ın şu andaki yöneticileri ve tepesinde olanlar Yahudilerin Siyonist olanlarıdır. Benim Yahudilerle bir meselem yok. Ancak Siyonistlerle, tüm Siyonist Yahudiler ile meselem var, mücadelem var. Siyonistlerle mücadelem olduğu gibi, Haçlı’larla da meselem ve mücadelem var. Ancak normal bir dindar Hıristiyan ile meselem yok.

Bu alçak ve aşağılıklarla (Yani Haçlılarla ve Siyonlarla) meselem ve mücadelem olmasının nedeni teröre destek vermeleri ve Üst Akıl olarak genel olarak tüm Dünya’daki ve özel olarak da Ülkemizdeki terörü yönlendirmeleri ve yönetmeleridir.

Yazımın başında belirttiğim ve sorduğum “Üst Akıl nedir ve kimlerdir” sorusunun, yazımın bu noktasında artık açığa kavuştuğunu düşünmekteyim.

Yine de anlaşılmadıysa bir formül ile açıkça yazayım: “Üst Akıl = Haçlı’lar + Siyon’lar.”

Daha da anlaşılmadı ise şu şiirimsi sözler belki açıklayıcı olur:

“Üst Akıl, bilmem ne akıl dedikleri gizli ve sır değil.

Ülkemizi işgalleri çok değil, daha bir asır değil.

İngiltere, Fransa, İtalya üşüşmedi mi başımıza.

Birinci Dünya sonrası zehir katmadılar mı aşımıza.

Hâlen de Müslümanlara tuzak kuran bunlar değil mi?

ABD’si, İsrail’i bizim için en büyük düşman değil mi?”

 

Evet, Üst Akıl dedikleri bir oluşumdur. Bunlar yeri gelir para babası Yahudi Ailesi Rothschild’ler olur, yeri gelir her sene gizli toplantılar tertip eden Bilderberg’ciler  olur, yeri gelir Hahambaşı Haim Nahum olur, yeri gelir Lozan Antlaşmasında bize sınır dayatan ve Ülkemizin sınırlarını çıbanbaşı olacak şekilde belirleyen İngiltere’nin Temsilcisi Lord Curzon olur.

Üst Akıl sırf bunlar değil bize plan ve tuzak deşen, daha binlerce Üst Akıl dedikleri Mason, Siyonist ve Haçlı var. Bunlardan birisi de, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz Parlamentosunda kürsüye çıkan Müstemlekeler Bakanı Gladstone’dur. Bu Adam elindeki Kur’ân-ı Kerimi göstererek İngiltere Parlamentosunda şöyle bağırır: “Bu kitap Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakikî hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız; ya Kur’ân’ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur’ân’dan soğutmalıyız.” Ey Müslüman seni dininden ve diyanetinden soğutan ve Batılılara köle yapan herkes, bir yönüyle Üst Akıl’dır. Bu Üst Akıl aynı zamanda terörü de destekleyerek senin canına kastetmektedir. Üst Akıl öyle büyük bir tehlike ki senin hem canına ve hem de ruhuna, hem maddiyatına ve hem de maneviyatına düşmandır.

Üst Akıl hakkında daha nice hususlar yazılabilir. Daha çok şey yazılır bu hususta. Anlayana bu kısa bilgi yeter.