ÜNAL; ‘TERÖR BÜTÜN ÜLKELERİN SORUNU’

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Kültür Bakanları Konseyi toplantısı Türkiye’nin dönem başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantının bitiminde bir konuşma yapan Bakan Ünal, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’nin göstermiş olduğu başarılara vurgu yaparak, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti. İnsanlığın ortak mirası olan kültürel değerlerin Irak ve Suriye’de zarar görmesinin bütün ülkeleri ciddi anlamda üzdüğünü dile getiren Bakan Mahir Ünal, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin kültür bakanlarıyla, terörün kültürel mirasa verdiği tahribat konusunda görüştüklerini söyledi.

teror-butun-ulkelerin-sorunu Bakan Ünal, “Maalesef hem Irak’ta hem Suriye’de insanlığın ortak kültürel mirasının zarar görmesi hepimizi ciddi anlamda üzüyor. Terör bütün ülkelerin ortak kaygısıdır” dedi. ‘BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİK’ “Bugün özellikle mekânsal hafızanın yeryüzündeki abideleri niteliğindeki kültürel mirası aslında insanın değerleri, insanın yaşantısı, insanın dünya ile kurduğu ilişki ve verdiği anlam üretti. Bugün korumaya çalıştığımız kültürel miras, aslında insanın bütün yapıp etmelerinin, bütün çabalarının ve insanın hikayesinin bir ürünüdür. Biz Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak kültür bakanları düzeyinde bu kültürel mirasın korunması için bir araya geldik. Bu konuda birlikte ortak çaba sürdürüyoruz. Elbette bundan sonrası içinde bir kültürel miras bırakabilmek yani var olanı korumak ve bizden sonraki nesillere de koruduğumuz kültürel mirası ve bizim ürettiğimiz kültürü de bir miras olarak bırakmamız gerekiyor. Bizim böyle bir kültürel miras bırakabilmemiz için korkularımızdan kurtulmamız, şiddetten, nefretten, terörden arınmamız ve paylaşmanın, yardımlaşmanın, insanlığın üzerinde yükseldiği evrensel değerlere sadık kalmanın ancak bir iş birliği haline dönüştürülmesiyle mümkündür. Aslında insanın ürettiği evrensel değerlere sadakatle bağlı kaldığımız oranda insana ait olanı ve insanın kültürünü, insanın kültürel mirasını da koruyabiliriz. Bu tür bölgesel ölçekli toplantılarda, bu çerçevede hem bir ortak bilinç geliştiriyoruz hem de ortak stratejiler üretiyoruz. Bu açıdan son derece önemlidir. Aynı zamanda Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları ve UNESCO temsilcileri ile aynı duyarlılıkları paylaşıyoruz ve ortak stratejiler geliştirme iradesini birlikte ortaya koyuyoruz. Ayrıca bu toplantı vesilesiyle, altı ülkenin Kültür Bakanları ile de ikili görüşmeler yapma fırsatımız olacak. Bu görüşmelerde, ülkelerimiz arasındaki kültürel işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeleri de karşılıklı olarak değerlendirme fırsatı buluyoruz.” ‘GÜNDEME GELEN TÜM KONU BAŞLIKLARINDA MUTABIK KALDIK’ “Toplantımızın teması olan “Kültür Varlıklarının Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi” konusu, kültür varlıklarının sayısı ve niteliği itibariyle eşsiz bir zenginliğe sahip olan Güneydoğu Avrupa coğrafyasında, çok özel bir ilgiyi ve özeni hak ediyor. Toplantı sonunda mutabık kaldığımız bildirge, bu yöndeki müşterek irademizi ortaya koyuyor. Bildirgede yer alan hususlardan bazılarına kısaca değinmek istiyorum: Güneydoğu Avrupa ülkeleri, kültürün kalkınma konusundaki rolünü desteklemekle ilgisi bulunan diğer sektörlerle her düzeyde koordinasyonu sağlamak için çalışacak, böylece kültürün sürdürülebilir yönetimi yolunda bütüncül bir yaklaşım geliştirilecektir. Kültürün her düzeydeki kalkınma programlarının, politika ve stratejilerin parçası olması için, kültürün kalkınma üzerindeki etkisini değerlendiren ve takip eden istatistiki araçların geliştirilmesi ve uygulanması desteklenecektir. Güneydoğu Avrupa ülkeleri bölgesinde veya bu ülkeler üzerinden yapılan kültür varlıkları kaçakçılığı ile mücadeleye destek olmak için, ilgili uluslararası standartlar ve kararlar doğrultusunda işbirlikleri desteklenecek ve eşgüdüm içerisinde bir yaklaşım geliştirecektir. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bu toplantıda gündeme gelen tüm konu başlıklarında oy birliğiyle mutabakat sağlandı. Bu toplantı ile birlikte, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığını, biraz evvel ifade ettiğim gibi değerli meslektaşım Mirela Kumbaro Furxhi’ye yani Arnavutluk’a devrettik. Kendilerine başarılar diliyorum. Arnavutluk’un dönem başkanlığında da, bugün burada mutabık kaldığımız konularda somut ilerlemeler kaydedileceğine inanıyorum.” Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, terör olaylarının kültürel mirasa verdiği zararın bir gazeteci tarafından hatırlatılması üzerine; toplantıda bu konuda UNESCO ve AB nezdinde yürütülecek ortak çalışmaların değerlendirildiğini söyledi. TERÖR BÜTÜN ÜLKELERİN ORTAK KAYGISIDIR “Toplantımızın temel amacı kültürel mirasın sürdürülebilirliğidir. Toplantıda bu çerçevedeki konulara değindik. Kültürel mirasın hem korunması hem de kaynak ülkeden kaçakçılık yoluyla çıkarılan kültürel varlıkların tekrardan kaynak ülkeye, menşei ülkeye dönüşümü konusunda güçlü bir işbirliği kararı aldık. Bunu biraz evvel ortak deklarasyonda da okudum. Maalesef hem Irak’ta hem Suriye’de insanlığın ortak kültürel mirasının zarar görmesi hepimizi ciddi anlamda üzüyor. Terörün ne kültürel, ne doğal, ne de insani hiçbir şey önemsemediği, dikkate almadığı ve bir şiddeti ve şiddetin getirdiği tahribatı öncelediğini görüyoruz. Tabii ki, bu bütün ülkelerin ortak kaygısıdır. Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve üye ülkelerin de bu konudaki kaygıları toplantıda dile getirildi. Bu konuda ortak çalışmalar ve UNESCO ile birlikte yürütülecek çalışmalar, AB nezdinde yürütülecek çalışmalarla ilgili konular değerlendirildi.”