UMRE NOTLARI 3

Mağma halindeki yeryüzünün ilk soğuyan yeri bu bölgelerdir (Kabe ve çevresi). Bunu kaya yaşları da doğrulamaktadır. Bu yüzden buralar, insanlığın ortak hafızasında “ilk ev” olarak yer etmiş, vahiy de bunu teyit etmiştir.

Hz. İbrahim Kâbe’nin temellerini atan değil; Kâbe’nin temellerini yükseltendir. Kâbe’nin temelleri ondan çok önce atılmıştı. Kur’an’da “arzullah (Allah’ın arzı, yani yeryüzü)” geçer. Manası: “Kamu malı”; tüm insanlığın ortak mirasıdır. Beytullah da (Allah’ın beyti) aynı manada kamu malıdır, yani tüm insanlığın ortak evidir. “Nakatullah” (Allah’ın devesi) tamlaması da bu manada anlaşılmalıdır. Çünkü Rabbimiz zaman ve mekândan münezzehdir. O, Samed’dir.

Semud kavmi, az su ile yüksek bir medeniyet kuran bir kavimdir. Tuğyanları sebebiyle helak edildiler. Semud kavmi, kendilerinden önce helak edilen Ad kavminin zemin etüdü yapmadığı için helak edildiğini zannederek kayalıklara evler kurdular. Onlar da tuğyanları sebebiyle helak edildiler. Allah’ın bak dediği ve görmemizi istediği yerden görmeyi başaramayınca insan hep kaybediyor.

Hz İbrahim’in babası Azer, taş ustasıydı. Babası taştan put yaptı, şirk unsuru oldu. Hz. İbrahim taştan ibadet mahalli yaptı; Kâbe oldu, tevhid unsuru oldu. Baba-oğul ikisinin de mesleği aynı. Ama biri şerrin diğeri hayrın hizmetine verdi.

İslam aleminde vahdet neden gerçekleşmiyor? Kitabı “bir”lemeden vahdet gerçekleşmez! Kaynağı “bir”lemeden vahdet gerçekleşmez. Müslümanlar dinini Allah’ın kitabından öğrenirlerse, İslam kardeşliği ancak o zaman gerçekleşir.

HİCRET: Kâbe, bir hicretin sonucudur. Hz. İbrahim’in hicreti. “Ben Rabb’ime muhacirim” der Hz. İbrahim! Bu beldeler, Hz. Âdem’in de hicret yurdudur. İslam, erkeği ya da kadını değil insanı mükerrem kılmıştır. “Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık’ diyen ayet, üstünlük ölçüsünü erkeklik ya da dişilik değil sorumluluk bilinci (takva) olarak koyuyor. Kültürü dinleştirmek, dini de kültürleştirir. Din, birleştirdiği kadar dindir. İsmail, Hacer’in davasıydı. Dava sahibi olanlar emek verirler, koşarlar. Herkesin bir davası olmalı. Kainat muhteremdir. Zemzem ve tüm sular de muhteremdir. Zemzemi zemzem yapan,onu bize kadar taşıyan hatırasıdır. “Hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah’ın sembollerindendir. Kim hac ya da umre amacıyla Kabe’yi ziyaret ederse, o ikisi arasında sa’y etmesinde herhangi bir mahzur yoktur. Eğer biri kalkar da emredilenin ötesinde hayır işlerse, iyi bilsin ki Allah yaptığının karşılığını bol bol verendir, (insan için iyi olanı) tarifsiz bir biçimde bilendir.” (Bakara 158).

Beden, tavaf ile imza atar ve yörüngeye girdiğini temsil eder.

Muhittin KANDIRMAZ