UMRE NOTLARI 2

Karıncanın öldürülmesinin yasak olduğu bu yerlerde insanlar ölüyor. Şeytan taşlarken yüzlerce insan ölüyor. Şeytan mı bizi taşlıyor, biz mi şeytanı taşlıyoruz???

Kur’an bizi hiçbir zaman mahcup etmez! Kur’an’ın tabiatı ile tabiatın yasaları birbiriyle asla çelişmez. Kur’an, hayatın kodlarını, ilkelerini barındırır. Kur’an’da her durumun çözümü değil, formülleri vardır. Bir formülle, binlerce sorun çözülür. Peygamberlerin hayatı birer formüldür.

Kur’an, tefakkuhu emreder. Tefakkuh: Din de derin anlayış sahibi olmaktır. Fıkıh; fıkhetme, anlama çabasıdır. Öncekiler Kur’an ile fıkhetti ve muvaffak oldular.

Bizim “gen” hakkında bir fıkhımız yok! Bizim, uzay hakkında bir fıkhımız yok! Bizim, internet fıkhımız yok! Çünkü, birileri ictihad kapısını kapatmıştır(!)

Dinin sabitelerinden yola çıkarak sorun çözen alimlere ihtiyacımız var.

Vahyin inşa ettiği bir hayata ihtiyacımız var. Bu hayatın inşasının ilk şartı; “vahyin talebesi olmaktan” geçer.

Allah Kur’an’da rolleri dağıtmaz, rolleri tanıtır. Nemrut rolünü de tanıtır. İbrahim (a.s) rolünü de tanıtır. Her insan da dilediği rolü seçmekte özgürdür.

Kabe, neden ormanı, denizi, ırmağı, gölü olan bir mekanda kurulu değildir de bu dört tarafı lav kayalıklarıyla çevrili çorak ve kurak vadidedir? Allah tevazu göstereni yüceltir, kibir göstereni alçaltır. Coğrafya üzerinden verilen ahlaki mesaj budur. Hz. Ali der ki; Kabe’nin burada olması bir sınavdır. Kabe, arştaki “Beyt-ul Ma’mur” (Tur 3) Kabe’nin yeryüzündeki izdüşümüdür. Arştaki Kabe’yi melekler, yeryüzündeki Kabe’yi insanlar tavaf ederler. En doğrusunu Allah bilir.

Kabe’nin bir adı da “yeryüzünün göbeği”dir. Göbek, yavrunun anneden beslendiği yoldur. Adeta kulların ziyaret etmeleriye manevi gıda almak üzere Rahman’ın mesajından beslendiği yerdir.

Kabe, insanın yeryüzüne yaptığı il evdir. O yüzden buraya gelmekgurbete gelmek değil, ‘baba ocağı’na, ‘ana kucağı’na, gelmektir.

Hz. Havva’nın Cidde’de medfun olduğu tevatür olarak dilden dile aktarılmıştır. Cidde’nin aslı Cedde’dir. Ced, ata; Cedde, büyük anne demektir. DNA üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, insanlığın ortak bir anneden geldiğini genetik olarak ispatlamıştır. İlginç olan ve burayı değerli kılan ise yeryüzünde ilk anneye isnat edilen başka bir kabir bulunmamasıdır.

Muhittin KANDIRMAZ