TORBA KANUN”UN EN SON KABUL EDİLEN MADDELERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

TORBA KANUN”UN  EN SON KABUL EDİLEN MADDELERİNDE  ÖNE ÇIKANLAR
11 Kasım 2020 Çarşamba - 131 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

Vergiden Muaf Esnaf Uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.

Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının belirlenen tutarı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) Gelir Vergisi Tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

Cumhurbaşkanına, belirtilen oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veren düzenleme 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İşsizlik ödeneği alanların emeklilik primi yatırılmamakta

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

Mevcut uygulamada işsizlik ödeneği alanların sadece genel sağlık sigortası primleri İş-Kur tarafından SGK’ya yatırılmaktadır. Emekliliğe yarayan uzun vadeli sigorta kolları primleri yatırılmamaktadır. Bu nedenle primleri eksik olan çok sayıda işçinin emekliliği gecikebilmektedir.

“Torba Kanun” ile emeklilik primleri tamamlanacak

İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan ilgili şartların sağlanması durumunda hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içerisinde;

· 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 6 ay süreyle;

· 900 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 8 ay süreyle;

· 1080 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 10 ay süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir.

Torba Kanun ile birlikte işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve iş gücüne daha çabuk geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları hâlinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmektedir…

Yorumlar kapatıldı.

 
PAZARCIK HAVADİS GAZETESİ
İnce Ofset ve Matbaacılık www.pazarcikhavadis.com
Şehit Nurettin Ademoğlu Mah. pazarcikhavadisgazetesi@hotmail.com
Prof.Dr. Faruk Özer Cad. No:77 pazarcikhavadis@gmail.com
Pazarcık/Kahramanmaraş info@pazarcikhavadis.com
TEL: 0 344 311 48 85
TEL: 0 536 201 05 94 Köşe yazılarında sorumluluk yazı sahibine aittir.