ŞİRKET ORTAKLARININ 5510 GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ülkemizde uygulanan sosyal güvenlik mevzuatları birleştirilmiştir. 01.10.2008 sonrası zorunlu tüm sigorta kollarına tabi sigortalılık statüleri 4/a (SSK); 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli sandığı) sigortalılığı olarak adlandırılmaktadır. Şirket ortaklarının da SGK kapsamında sigortalı olması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunu’nda 6111 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmadan önce ise 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalılık statülerinin çakışması halinde önce başlayan ve aralıksız devam eden sigortalılık statüsü dikkate alınmaktaydı. Yani, sigortalı, 4/ (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirir biçimde çalışırsa öncelikle 4/c kapsamında, 4/c kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak (1 Mart 2011 tarihi öncesinde geçerli olan kural) sigortalı sayılırdı.

6111 sayılı Torba Kanun’la 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesi birinci fıkrası 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmişti. Bu değişikliğe göre; sigortalının, 4/a ve 4/b sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışması halinde ise 4/a kapsamında sigortalı sayılması uygulaması başlamıştır.

Dolayısıyla bu dönemlerde 4/b kapsamındaki sigortalılık pasif duruma geçecektir.

Ekim 2008 tarihinden sonra, 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştıkları iş yerlerine limited şirketse ortak, eğer anonim şirketse ortak ve yönetim kurulu üyesi olanların 4/a kapsamındaki sigortalılıkları bu tarihten bir gün önce sona erer. Kişi, şirket ortaklığının/ ortak ve yönetim kurulu üyeliliğinin başladığı tarihte zorunlu olarak 4/b kapsamında sigortalı sayılır. Bu sürelerde kişi 4/a kapsamında sigortalı bildirilse dahi bu sigortalılık geçerli sayılmaz.

5510 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükmü gereğince; 4/b bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/a bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. Yani bir Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ve ortağı olan bir kişi yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin herhangi bir işyerinden 4/a (SSK) sigortalısı olarak bildirilemez.
4/a ve 4/b kapsamına tabi çalışmalarda sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar (emekli) hakkında 1 / 3 / 2011 tarihinden itibaren 4/a kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.

Limited şirket ortakları, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları, kendilerine ait olmayan diğer bir şirkette 4/a (SSK) kapsamında bir sigortalılık gerektiren çalışmaları yoksa 4/b kapsamında sigortalı olurlar ve bu durumda ortak oldukları işyerinden kendilerine ödenen ücret veya huzur haklarından sigorta primi kesilmez.

Eğer limited şirket ortaklığı veya anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ve ortaklığı 1.10.2008 öncesi başlıyor ve kendi şirketinde usulüne uygun olarak 4/a sigortalılığı olup, aralıksız devam ediyorsa; ortak olduğu limited şirket’ten de 4/a sigortalısı olarak bildirilebilir.