ŞİİR SANDALI İÇİN: DÖRT DÖRTLÜK DÖRT ŞİİR

RIZKA ALLAH KEFİLDİR

Allah bize en güzel dost, yâr ve vekildir.
Rızkını düşünme hiç, Allah ona kefildir.
Dünya malına saldıran rezil mi, rezildir.
Bize düşen sabır ve sebatle yaşamaktır.
Her kim tevekkül ederse, Allah ona yeter.
Aç gözlünün hayatı iki cihanda da beter.
Helalinden iste, çalış, çabala ve akıt ter.
Bize düşen hayır ve kanaatle yaşamaktır.
Herkesi bekleyen son belli ve hep aynıdır,
Bu Dünyadan gidenler bize birer aynadır.
Burası kimseye yâr olmayan bir Dünya’dır.
Bize düşen onur ve izzetle yaşamaktır.
Nasibinde olan seni elbet bir günbulur.

Hakkına razı olmayan boşa yorulur.
Ölümü düşünen sakinleşir ve durulur.
Bize düşen huzur ve iffetle yaşamaktır.

Ahmet Sandal

HASBİ OLMAK

Senin bir tek derdin olmalı, o da hasbi olmak.
Samimiyet ve ihlas ile ancak huzur bulmak.
Baştan aşağı, tabandan tavana bununla dolmak.
İşte yarışanlar yalnız bunun için yarışsın.
Buna göre belirledin mi, hedefini, maksadını.
İnan hiçbir yerde bulamazsın bunun tadını.
Haydi sen de cennetlikler arasında yazdır adını.
İşte koşuşanlar yalnız bunun için koşuşsun.
Hedefim budur, işte bunun için bu hasbihal.
Benim tüm söylediklerim buna göre bir hal.
Haydi vakit varken, bu sözlerimi dikkate al.
İşte uğraşanlar yalnız bunun için uğraşsın.
Hakka çağırmaktan işte bu dilimdetüy bitti.
Yazılmadık sayfa kalmadı, defter ve föy bitti.
Dolaşmadık bir yer kalmadı, şehir ve köy bitti.
İşte çağıranlar yalnız bunun için çağırsın.

Ahmet Sandal

HESABA ÇEK KENDİNİ

Her şey yazılır, bir deftere, kitaba girer.
Dünya boş değil, herkes hesaba girer.
Kimisi günaha, kimisi de sevaba girer.
Layığını bulur, ya mükâfat, ya ceza görür.
Bak her şey net ve durum bu kadar açık.
İyilik için yarış ve sen de zirvelere çık.
Ahrette kimseye kimseden fayda yok artık.
Herkes kendine ipek böceği gibi koza örer.
Haydi, ölmeden önce hesaba çek kendini.
Hani görebiliyor musun, atanı, ceddini.
Bismillah diyerek “yık artık şeytanın bendini.”
Ecel herkes için belli, ya kışa, ya yaza söner.
Kimi gün yağmur gibi, kimi gün rüzgar gibi.
Yağdım, estim, gürledim, nedir bunun sebebi?
Çok da fazla kafanı takma, “rahat ol Ey Çelebi!”
Anlayan anlar, “anlamayan toza-buza döner.”

Ahmet Sandal

İLİM, İRFAN VE HİKMET

Sonuna dek açılsın huzurun kapıları.
Çepeçevre melekler Bizi kuşatsın.
Ruhumuzu aydınlatsın Nurun ışıkları.
Allah hepimizi ilim, irfanla yaşatsın.
İlim dediğimiz bilgiler insana yetmez.
İlim yanında bir de Bize irfan gerektir.
İlmin bilgisi bitse de, irfan hiç bitmez.
İrfanın merkezi akıl ile birlikte yürektir.
İlim dıştan elde ettiğimiz bulgulardır.
Bunun için çalışıp da araştırmaya bak.
İrfan, içten Bize sunulan duygulardır.
Bunu da iyice hissedip anlamaya bak.
İlim İrfandan sonra son mertebe Hikmet.
Allah bunu ancak dilediğine nasip eder.
Sen çalış ve çabala “Ey Sandal Ahmet.”
Rabbim keskinleyip bilediğine nasip eder.
Ahmet Sandal