ŞEYTANLAR VE DOSTLARI 1

Şeytan, ifrit, şeytanlaşmış insanlar ya da şaytanlaşmış toplumlar… Bu saydığımız başlıklar altında şeytanı incelediğimizde şeytanın hem soyut hem de somut olduğunu görüyoruz. Somut ya da soyut olan şeytanı nasıl tanıyacağız? Aslında elimizde çok sağlam bir kaynak var hem de bu kaynak sadece şeytanı tanıtmıyor bize, hayatımız boyunca bizim ihtiyacımız olacak hemen her konuda bilgiler veriyor. İşte bu kaynak Hayat Kitabımız Kur’an. Biz de bu kaynaktan araştırarak şeytan ve şeytanları tanımaya çalışalım…

“Ey iman edenler! Hep birlikte teslimiyet yoluna girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin! Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.” (Bakara 2:208). İlk ayetimiz iman edenlerin hep birlikte Allah’a teslim olmalarını ve düşman olarak ‘birbirinizi değil sadece şeytanı düşman bilin! diyor.

“Ve onlar tutup Süleyman’ın yöntemi sırasında (o dönemin) şeytanlarının uydurduğu yalan ve desiselerin peşine takıldılar. Oysa ki Süleyman küfre sapıp nankörlük yapmadı, aksine o(na düzen kuran) şeytanlar küfre sapıp nankörlük yaptılar: insanlara sihri öğrettiler.” (Bakara 2:102). Demek ki şeytan ya da şeytanlaşmış olanlar insanı saptırmak için yalana ve sahteciliğe baş vurarak inanları doğru yoldan saptırırlar.

“Allah’tır iman edenlerin velisi: onları (kalp gözünü kör eden) karanlıklardan (iç) aydınlığa çıkarır. Küfreden kimselerin velileri ise şeytani güç odaklarıdır: onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara iterler. İşte onlar ateşin sakinleridirler, onlar orada kalıcıdırlar.” (Bakara 2:257). Muvahhit olanların velisi ve koruyucusu, şeytanların ayartmasına karşılık Allah’a sığınanları koruyacak olan Allah’tır. Küfrü hayat tarzı edinen, hakkın ve hakikatın üzerini örtenlerin, doğru yoldan çevirenlerin, haksız yere insani değerleri yok etmek için uğraşanların, ölçüyü kaçıranların ayartıcısı ve şeytanlaşmış güç odaklarının velisi ise şeytandır.

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vâdeder. Allah herşeyi ihata eden ve herşeyi bilendir.” (Bakara 2:268). Unutulmamalıdır ki şeytanın hilesi çoktur. En basitinden örneklendirecek olursak şeytanın tercübesi insanlık yaşından daha fazladır yani insanı şeytanın vuracağı nokta zayıf alanlarıdır. İnsan zayıf alanlarına ve zaaflarına karşı kendisini geliştirmelidir. Şeytan işini kıyamete kadar devam ettirecektir. İnsana düşünse şeytana karşı kendisini geliştirmektir.

“İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun.” (Âl-i İmrân 3:175). Şunu unutmayalım ki şeytanın bizim üzerimizde biz ona uymadığız sürece bir yaptırım gücü yoktur.

“Şeytan tarafından kurgulanan ayartıcı bir kışkırtmaya hedef olursan, hemen Allah’a sığın: Unutma ki, O her şeyi işitir, akıl sır ermez bir ilim sahibidir.” (A’râf 7:200). ‘Euzubillahimineşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım de.

“Takvâya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah´ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.” (A’râf 7:201).

Rabbim takvaya erenlerden eylesin. Selam dua ve dua talebiyle.