Sevgi ve Saygı 2

Serkan İPEK

… İnsanın din kardeşine karşı göstermesi gereken şefkat ve muhabbet gerçek bir şükürdür. Rabbimizin nimetlerine hürmet de bir çeşit şükürdür. Nazargahı ilahi vifak ve ittifak üzere olanlaradır. Yani Cenabı Hakk’ın lütuf, yardıım, ihsan, kolaylık, muvaffakiyet, güzellik ve bereketi birbirleriyle uyumlu bir şekilde bir araya gelmiş fertler üzerinedir.

Cüz’de bulunmayan Küll’de bulunur. Yani bir kişinin ya da bir bireyin yapamayacağını Allah için aynı gaye üzerinde bir araya gelmiş, niyeti halis olan topluluk yada cemaat yapar. Peygamberimizin üç kişilik bir topluluk için imam tayin etme emri cemaatleşme ve cemaat olarak topluca hareket etmenin fazilet ve faydasını gösteren bir emir olarak her zaman dikkate alınmalıdır.

Bir arada yaşayan insanlar için mutlu olmanın yolu farklılıkları değil benzerlik ve aynılıkları dikkate alarak ona göre yaşamaktır. Yani Tevhidi Kulub (kalplerin bir araya gelerek birleşmesi), Tevhidi Ukûl (akılların birleşerek tek akıl haline gelmesi), Tevhidi Efkar (Fikirlerin bir araya gelerek birleşmesi, tek fikir olması) düsturularına riayet etmektir.

Cenabı Hakk’ın El Camiu esması vardır. Bu ismi mübarekin mana ve tezahürü; Bir araya getiren, bir araya toplayan demektir. Bu esma hürmetine Cenabı Allah belki bizim de etrafımıza sadık, emin, vefalı ve gerçek dindar şahsiyetler toplar inşallah.

İslam hukukunda müslümanların birbirleriyle yardımlaşmaları zarureti emreden bir çok hüküm vardır. Her kim yardıma muhtaç kardeşine yardım ederse Allah da ona yardım eder ve ihtiyacını giderir.

Her kim bir Müslüman kardeşinin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun ahirete sıkıntılarından birini giderir.

Her kim bir Müslümanın bir ayıbını örterse Allah da kıyamet günü 10’un ayıplarını örter.

Müslüman; insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Allah katında dostların ve arkadaşların en hayırlısı arkadaşına hayırlı davranandır.

Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır (Hadis).

Serkan İPEK