Sevgi ve Saygı 1

Serkan İPEK

İnsan toplulukları arasında olması gereken sosyal yardımlaşma ve dayanışma muhabbetin neticesidir. Muhabbet olmazsa sosyal hayat da dağılır ve çöker. Mukaddes kitabımız Kuran’ı Kerimin Enfal Suresi 46. ayetinde Yüce Rabbimiz “ihtilafa düşmeyin” diye emretmiştir. Maide Suresi 2. ayette de Allah “yardımlaşın” buyurarak Müslümanların birbirine destek olmasını emretmiştir. Geçmiş asırda yaşamış bir büyük İslam alemi son derece veciz ve edebi bir üslup ile; “Mevcudiyetimizin devamı ve bekası imanın. sıdkın ve tesanüdün devamı iledir” demiş. Yani; toplumsal hayatımızın istikamet üzere devamı ve bekası sosyal hayatta başta müslümanlar olmak üzere bütün iyi niyetli, saf ve dürüst insanların birbirleriyle yardımlaşma ve karşılıklı dayanışmalarına bağlıdır. İyi niyetli ve karşılık beklemeksizin yardımlaşma ve dayanışma olmazsa cemiyet hayatı temelleri ile beraber çöker, parçalanır, mahvolur ve yok olur. Hepimiz Hazreti Adem ve Havva’nın neslinden gelen, hak ve hakikat üzere bir yaşam süren insanlarız. Özellikle de Hazreti İbrahim aleyhisselamın “Haniflik” diye adlandırılan dini ile Hazreti Muhammed’in (sav) getirdiği hak din üzere birbirleriyle kardeş olan ve mukaddes İslam dini mensupları bizler; birbirimize karşı daha fazla irtibat, ilgi, sevgi ve saygı göstermekle neler kazanırız ya da neler kaybederiz. Bunun muhasebesini kendi nefislerinde yapmayı başta kıymetli okuyucularıma ve fert fert bütün İslam alemi ve Müslüman ümmetine bırakıyorum.

Toplum içerisinde yaşayan ve sıratı müstakim üzere olmaya çabalayan her mü’min, diğer din kardeşini incitmemek ve kırmamak zorundadır ve bunun için gayret sarf etmeye çalışmalıdır. Bizler birbirimizden gücünmeyelim, küsmeyelim. Birbirimizi kırmayalım ve tartışmayalım. Birbirimize hitap ederken kaba ve çirkin tabirler kullanmayalım.

Müslüman bireylerin toplumsal hayatta birlik ve beraberlik içerisinde maddi ve manevi her konuda yardımlaşarak dayanışma vaziyetinde bulunması çok güzel neticeler verir. İslam kardeşliği mümin kardeşlerine yardım etmeyi ve imdadına yetişmeyi gerektirir. Zorda kalan, dara düşen bir Müslüman kardeşimize el uzatmak suretiyle yardım etmek kamil bir imanın, haysiyetli bir müslümanlığın gereğidir.

Bugün en çok muhtaç olduğumuz şey ve en mühim salih amel; müminlerin birbirlerini sadece rızayı ilahi için sevmek zaruretidir. Önce en yakınımızdan başlayarak başkalarına şefkat etmek, mazhar olduğumuz Cenabı Hakk’ın nimetlerine karşı yapmamız gereken şükrün ya da şükrü hakikinin bir esasını teşkil eder.

Serkan İpek