ŞAİR YAZAR HEMŞEHRİMİZ AHMET SANDAL PAZARCIK’TA ÖĞRENCİLER İLE BULUŞUYOR

Ekim ve Kasım aylarında peş peşe yayınladığı iki kitabıyla edebiyat dünyasında adından söz ettiren ve yıllardan beri “ahlak, adalet, etik davranışlar, iyi yönetim ve manevi değerlerimize dikkat çektiği” seminer ve konferanslarıyla bilinen Şair Yazar Hemşehrimiz Ahmet SANDAL, Pazarcık İlçesindeki Liselerde öğrencilerle söyleşi ve şiir dinletisinde buluşacak. Mevcut dört kitabından üçü şiir üzerine olan Şair Yazarımız, son kitabında “kişisel gelişim yerine içsel gelişim, kendini bilme ve manevi değerlere sahip çıkılması konularına”eğilmiş ve bu hususta fikir ve düşüncelerine “Kendini Bil / Kendini Bul” adlı kitapta toplamıştır. Bu kitabı ve Söz Harmanı isimli şiir kitabı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince üçüncüsü düzenlenen Kahramanmaraş Kitap Fuarında okuyucularıyla buluşmuştur. Şair Yazar Ahmet SANDAL’ın “Kendini Bil/Kendini Bul” isimli kitabı 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle çıkarılıp yayınlandıktan sonra aynı başlıklı sohbetleri ve söyleşileri birkaç yerde hasbelkader gerçekleştirilmişti.

Ahlak ve edep ile manevi değerlere bağlılık üzerine gerçekleştirdiği seminerlerde ve söyleşilerde ve kitaplarında sunulan ana fikri Şair Yazar Hemşehrimiz Ahmet SANDAL bir şiirinde şu şekilde bir araya getirmektedir:

KENDİNİ BİL / KENDİNİ BUL

*“Nefsini bilen, Rabbini bilir.” (Hadis-i Şerif)

Düşünsene, “tek kanatlı bir kuş hiç uçar mı?”
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.
Hava ve toprak olmasa, bir çiçek açar mı?
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Tüm zıtlıklarla artı ve eksi Dünya’nın özüdür.
Doğruluk ve yanlışlık, hayatın iki ayrı yüzüdür.
İnsana kalan amelleri, iyi ya da kötü sözüdür.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Nefis ve şeytan durmadan kötülüğe çağırır.
Melekler “iyiliğe gel, iyiliğe gel” diye bağırır.
Aklına uyan sevinir, iki cihanda yüzü ağarır.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

İfrat ile tefrit arası doğru yol: “Edep ve ahlak.”
Bunların dışına çıkan ahmak ki ne ahmak.
Vakit varken gel, doğru yolu bulmaya bak.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Kömür olmak da, elmas olmak insana has.
Bedeni değil, ruhunu güzelleştirmektir esas.
Nefsini hiç dinleme, mücadele et ve savaş.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Boş durma, hem ilim, hem de irfan öğren.
Alimler değil, ariflerdir ufuk ötesini gören.
Müminlerdir ancak Cennet kapısından giren.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Dünyada garip bir yolcu olduğunu unutma.
Haram ve helale dikkat et, ne gelirse yutma.
Ahiret hesabı çetindir, Dünya ile bir tutma.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Dünya kimseye yar olmaz, elbet son bulur.
Nefsine uyan, nice canı acımadan soldurur.
İş işten geçer, ah vah ile saç baş yoldurur.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Nefsini şımartırsan, devamlı sırtına biner.
Aklını kullanan şeytanı ve nefsini yener.
“Ölmeden önce ölmektir” maharet ve hüner.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Bu hayatta asıl maksadın muhabbet olsun.
Yaratılmışı hoş gör, adın muhabbet olsun.
Hayata lezzet kat, tadın muhabbet olsun.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

Kendini bilen elbette, haramı, günahı bilir.
Kendini bilen elbette derdi, çileyi, ahı bilir.
Kendini bilen, elbette, elbette Allah’ı bilir.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.
Kendini bil, Allah’ı bul Ey Güzel Kardeşim.

Yukarıdaki 11 kıtadan oluşan şiirde ahlak ve edepli olmak, manevi değerlerine sahip çıkmak ve hem Dünya, hem de Ukba (Ahiret) için çalışmanın önemi anlatılmaktadır. Bu şiirde ana tema “tek kanatlı kuş uçmaz” üzerinedir. Bu temada anlatılmak istenen; “maddi ilerlemeler eğer manevi değerlere sahip çıkılarak birlikte gerçekleşmezse insanoğlu mutlu olamaz. Günümüzde yanlış bir şekilde kişileri ve özellikle öğrencileri hırslandırma, hedefe kısa ve çabuk yoldan varma, maddi kazanç elde etme, başarıyla mutluluğun bir arada olacağını ima etme, maksada doğru ilerlerken her şeyi mübah görme, yükselme, ilerleme ve müreffeh bir hayat kavuşma ve benzeri maddi unsurlar öne çıkartılarak kişisel gelişim adıyla fikirler sunulmaktadır. Halbuki, kişisel (maddi) gelişim yetmez, içsel (manevi) gelişim de gereklidir. Müreffeh olmak yetmez, bir de huzur gereklidir. Müreffeh olduklarını iddia eden gelişmiş batı Ülkelerinde huzur olmadığı ve Dünya’nın fakir Ülkeleri olarak nitelenen birçok Doğu Ülkesindeki insanların mutluluk katsayının Batı’dakilerden kat be kat fazla olduğu bilimsel araştırma sonuçlarıdır. İnsanlara ilim lazım olduğu kadar, irfan da gereklidir. İlim, dışarıdaki maddi gelişmeleri alıp da hayata uygulamak, irfan ise içimizdeki manevi cevherin farkına varmaktır. Bir insanı aklen eğitmek kadar, ahlaken de eğitmek gereklidir. Bir insana ahlak eğitimi vermeden yalnızca zihin eğitimi vermek, gençleri yalnız mühendis, avukat, doktor ve benzeri mesleklere yöneltmek, eğer manevi değerlerden yoksunlar ise, bunlar topluma huzur getirmezler. Huzurun kaynağı maddi alandaki (ilmi ve teknolojik) gelişmelere ve manevi alandaki (ahlak, adalet, iyilik, doğruluk, makul olmak, merhamet, yardımseverlik vb gibi) değerlere birlikte sahip çıkmakla olur.”

Şair Yazar Hemşehrimiz Ahmet SANDAL’ın 12 Aralık 2016 tarihinde Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Pazarcık İlçesindeki Lise Öğrencilerine yönelik söyleşi ve sohbetlerde bulunacaktır. Bu sohbet ve söyleyişilerde yukarıda ifade edilen fikir ve düşüncelerin ele alınacağı öğrenilmiştir. Bu söyleşi ve sohbetler gençlerimize bilgi ve şuur sağlayacağı gibi, aynı zamanda gençlerimizin İlçelerinden yetişmiş Şair Yazar ile tanışmalarına fırsat vereceği ve geleceğe dair ufuk çizmelerine de katkı sağlayacağı açıktır.

Şair Yazar Ahmet SANDAL, 12.12.2016 tarihinden sonra (13-12.2016- 23.12.2016 tarihleri arasında da) Pazarcık İlçesinde bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının organize ettiği etkinliklerde Hemşehrilerine konferans ve sohbetlerde hitap edecektir.