SAĞLIKTAN YARARLANMA SÜRELERİ VE GENEL SAĞLIK SÜRESİ NELERDİR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ülkemizde yaşayan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki zorunlu sigortalılığı sona erenlerin . 5510 sayılı Kanunun 67’inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayınız varsa 10 gün süreyle daha genel sağlık sigortasından yararlanabileceksiniz. Ayrıca bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığınız varsa, 10 güne ilaveten 90 gün daha bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlanabileceksiniz. Sonuç olarak son bir yılda 90 gün prim ödenmişse işten ayrıldığınız tarihten sonra 90+10 : 100 gün sağlıktan yararlanabilirsiniz.
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği tarihten sonra, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalılığı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmaması halinde, Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kurumumuzca resen zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecektir.
ALTMIŞBEŞ YAŞ VE ÜSTÜ MUHTAÇ KİŞİLERE DEVLET MAAŞ VE SAĞLIK HİZMETİ VERİR
2022 Sayılı Kanun ile Primsiz Ödemeler adı altında 65 yaşını doldurmuş muhtaç yaşlılara her yıl bütçe kanununda belirlenen katsayılar doğrultusunda 657 tabi devlet memuru katsayı ile çarpılarak 3 aydan 3 aya maaş bağlanır.
65 Yaş Yaşlılık Aylığı
1.)Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar,
2.) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar,
3.) Nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar,
hariç olmak şartıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ödenir.
01.01.2017-30.06.2017 döneminde geçerli olmak üzere 2022 aylık miktarları şu şekildedir:

65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 705,62 TL (1 aylık miktar 235,21 TL)

%40-69 engelli aylığı: 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)

%70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: 1589,47 TL (1 aylık miktar 529,82 TL)

18 yaş altı engelli yakını aylığı: 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)

TEST RAKAMI ARTTI
Hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı ise şu şekildedir:
01.01.2017 – 31.12.2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere 2022 aylıkları için muhtaçlık sınırı 423,58 TL olmuştur
SAĞLIK HİZMETİNİ
Eski adıyla Yeşil Kart yada yeni uygulama ile GSS primi ödemeden aktivasyonu yapılır,Sağlık Harcamaları Katkı paylarını SYDV geri alır.

ALİ CABADAK
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI