Şehmus TUNÇYazarlar

RAM-AZAN GELDİ

Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç size de farz kılındı. Bakara:183

Allah, korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Nahl:128 Su misali akan zaman içerisinde bir yılı geride bırakarak, ihya ve idrak içerisinde geçirmeye çalışacağımız, Oruçla bedenleri aç bırakıp ruhlarımızı doyurmayı bizlere öğretecek olan Ramazan ayı geldi çattı.

Allah’a ram olmuş, Şeytanın vesvese ve fısıltılarına kanarak azan değil azmayan bir kul olma yolunda gayret eden ve dertlenen…

Böyle derin duygular içerisinde yüzerken Gözlerde sevginin sıcaklığını hissettim, ötesini bilmem… Sevgiyi gözlerde görünür gördüm… Öyle bakışlar gördüm, öyle bakışlar bilirim ki merhamet ve şefkat dağıtan usanmadan… Sadece bilirim, ötesini bilmem…

Ve bir bakış bilirim ki; türküler söyler her daim. Gecenin sükûnetine ve koyuluğuna benzer… Çünkü biz böyle büyüdük ve büyütüldük.

Küçükken çok büyüktük. Mesele kollarımızı bir açardık dünyayı kucaklardık.

Mesela; Komşunun ölüsü olunca günlerce televizyon açmaz idik.

Aşımızı komşumuzla her daim paylaşır idik. Komşumuzun derdiyle, sıkıntıyla dertlenirdik.

Düğünlerini bizim düğünlerimiz addederdik. Komşunun kızını bacımız bilir namusunu sahiplenirdik.

Anlatacak, söyleyecek çok şeyler var ama ne diyeceğimi bilemiyorum.

Çünkü derindi duygular yazabilmedim.

Dün biz böyle iken bugün bize ne oldu? Hayatımızda ne değişti? Hiç düşündük mü?

Tilki ormanda gezinirken bomba ile tuzaklanmış bir av bulur.

Tuzağın farkına varan tilki bu tuzağı bertaraf edip avı nasıl yiyeceği düşüncesinde iken Aslan ile karşılaşır.

Aslan, Tilkiyi avın başında bekler görür.

Av’a göz diken aslan haşmeti ile kükreyerek biraz da temkinli; “Ey Tilki Kardeş yakaladığın avı niye yemiyorsun?” diye sorar.

Tilki; “Ben oruçluyum, buyur sen ye.” der. Kurnaz ve hilekâr Tilkinin sözlerine inanan “güç zehirlenmesi geçiren”, güç budalası Aslan, Av’a çöreklenirken büyük bir gürültü ile bomba patlar. Aslan yaralı bir vaziyette yerde yatarken tilki avı bir güzel yemeye başlar. Bunu gören aslan, tilkiye; ”Hani oruçlu idin.”

Tilki: “Duymadın mı İftar topu atıldı.” der

Varlığımızı ve hayatımızı yok eden bu yanlış düşünceden kurtulmayı gelin bu ramazan ayında fırsata çevirelim.

Sinsi, hain ve merhametsiz tilkilerin kol gezdiği bir dünyada, güç zehirlenmesi geçiren güç budalası, aptal aslanların durumuna düşmemem için özümüze dönelim.

Şeytan sizi fakirlikle tehdit edip korkutur, cimrilik ve hayasızlığa teşvik eder. Allah İse kendi katından bir mağfiret ve bolluk (bir kâr) vadeder. Allah’ın lütfu ihsanı boldur, O her şeyi bilir. Bakara 268

Gelin bu ramazanda; Komşularımıza (özellikle Suriyelilere) ve insanlara bu istenen güzel yönümüzü, yüzümüzü; malımızla, ahlakımızla, komşuluğumuzla bir tebessümle bile olsa gösterelim.

O muttakiler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. Ali İmran 134

Allah’ın sevgisine mazhar olmak dileğiyle…

Hayırlı Ramazanlar…