PAZARCIK ERDEM DERNEĞİNDE ŞAİR YAZAR AHMET SANDAL TARAFINDAN SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pazarcık Erdem Eğitim Kültür Çevre ve Yardımlaşma Derneği (ERDEM DER) Genel Merkezindeki “Toplum Hayatında ve Devlet Yönetiminde Ahlak ve Adaletin Önemi” konulu Söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi Şair Yazar Ahmet SANDAL tarafından 23.12.2016 tarihinde saat 19.30-21.30 saatleri arasında sunulmuştur. Söyleşi, Pazarcıklı gençler ve Dernek Üyelerinin katılımıyla hoş sohbet ve karşılıklı görüşme ve fikir teatisi şeklinde geçmiştir.

Şair Yazar Ahmet SANDAL tarafından sunulan Söyleşide, önce etik ve ahlak nedir, farkları nelerdir, tarihlerden beri sorun olan Yönetimde yozlaşma ve Toplumda ahlaki değerlerde aşınma üzerinde durulmuştur. Toplumda ve Devlet Yönetiminde ahlaki çöküntü olduğu takdirde bunun huzursuzluk, güvensizlik ve geleceğe yönelik umutsuzluğu da beraberinde getireceği, Devlet’lerin ancak adaletle ayakta kalabileceği, toplumları kapitalist ve materyalistlerin yanlış atasözleriyle etki altında aldıkları, bilinç altına “her koyun kendi bacağından asılır, bal tutan parmağını yalar, gemisini kurtaran kaptan” ve benzeri sözlerle yanlış fikirler yerleştirilidiği, bunlar toplumda menfeatcılığı ve bireyselliği gündeme getirdiği, tüketim çılgınlığı, kapitalist üretim teknolojisi, materyalist eğitim sisteminin ahlak ve adalete en büyük zararı baştan itibaren verdiğini, Devlet yönetiminde de ehliyet ve liyakatin dikkate alınmamasının, adalete riayet edilmemesinin en büyük ahlaksızlık olduğu, adam kayırmacılık, torpil ve benzeri etik dışı davranışların yaygınlaştığı ve bütün bunlardan dolayı ahlak ve adalet noktasında hassasiyetin devamlı surette gündemde tutulması gerektiği, bu tür söyleşi, seminer ve konferansların toplumda ahlak ve adalete katkı sağladığı anlatılmıştır. Yukarıda belirtilen bu ve benzeri görüş ve düşüncelerin ifade edilidiği Söyleşide en sonunda Şair Yazar Ahmet Sandal, Pazarcık ERDEM DER’i Halep’li mazlumlar için Kızılay ve Pazarcık Belediyesi ile birlikte düzenledikleri yardım kampanyası dolayısıyla tebrik etmiştir. Şair Yazar Ahmet Sandal Halep’te yaşanan insanlık dramına en fazla yardımla katkı sağlayan Milletin Türk Milleti olduğunu ve Pazarcıklıların bu hususta ellerinden ve yüreklerinden gelen iyiliği yapacaklarına inandığını ve örnek bir etkinlik sergileyeceklerini ifade etmiştir. Halep’e yardım kampanyasının 30 Aralık’a kadar devam ettiğini belirten Ahmet Sandal, tüm mazlumlara sahip çıkmanın ahlak ve adaletin bir gereği olduğunu hassaeten dile getirmiştir.

Pazarcık Erdem Eğitim Kültür Çevre ve Yardımlaşma Derneği (ERDEM DER) Genel Merkezindeki “Toplum Hayatında ve Devlet Yönetiminde Ahlak ve Adaletin Önemi’ konulu Söyleşiye Dernek Başkanı ve Üyeleri Muhittin Kandırmaz, Mustafa Lafvermez, Şehmus Tunç, Zülfü Aksu, Ziya Erdoğan, Faruk Arık, Ertan Özyurt ve konuya ilgi duyan Pazarcıklı fikir ve düşünce insanları katılmıştır. Söyleşide katılımcılar soru ve yorumlarla programa renk ve katkı sağlamışlardır.

Söyleşinin ana teması ve verilmek istenen mesajının “ilim yanında irfan, öğretim yanında eğitim, akıl yanında izan, hukuk yanında ahlak, maddiyat yanında maneviyat” şeklinde özetlenebileceği ve Hz. Mevlana’nın ifadesiyle “tek kanatlı kuş uçmaz” şuuruyla herşeyde dengeyi esas almanın ve ne ifrata ve nede tefrite girmeden makul ve mantıklı insan olmak noktasında bir sonuca varılmıştır.

Pazarcık Erdem Eğitim Kültür Çevre ve Yardımlaşma Derneği’nin gelecek günlerde de toplum için önem taşıyan konulara dair söyleşi ve seminer türü programlarını artarak sürdüreceği öğrenilmiştir.