ÖLÜM AYLIĞI ALMAK İÇİN PRİM ŞARTI

Ölümün ne zaman ,nereden geleceği belli değildir.Zaman ve mekan tanımaz.Sosyal Güvenlik Hukukumuzda ölüm aylığı için belirli süreli prim günü,sigortalılık süresi aranmaktadır.Oysa sosyal güvenlikte ölüm aylığı için prim şartı öne sürülmesi ise kimine göre doğru,kimine göre doğru olmayabilir.

Prim şartı ileri sürenler,sigortalıların kayıt dışı çalışmaması,sigortasına sahiplenmesini hedef almıştır.

Prim şartı olmaması diyenler ise,tıpkı iş kazası gibi prim gününe bakılmadan belirtilen alt sınır aylık dikkate alınarak sosyal sorumluluk adına ödenmesini istiyor.

Karşımız çıkan ise aktüerya dengeler kavramı olmaktadır.

Bunun nedeni aktüerya dengesinin bozulması, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülemez bir duruma gelmesine sebep olabilir düşüncesi ağırlık kazanıyor.

Dolayısıyla bundan yola çıkan kanun koyucu ölüm aylığında hak kazanmak için, belirli süre sigortalı olarak çalışma ve karşılığında prim günü ödenmesi,matrahının olması gereklidir deniliyor.

Ülkemizde sosyal güvenlikte yasal değişikliklerle birlikte bu konuda bilgi karmaşıklığı ve kirliliği ile birlikte dul,yetimlerde hak kayıpları ortaya çıkmaktadır.

ÖLÜM TARİHİ İLE AYLIK ALMA ŞARTLARI

5510 sayılı SS ve GSSK ile birlikte ölüm tarihi Ekim/2008 öncesi 4-1(a/SSK) olması halinde 506 sayılı Kanun hükümleri geçerli olacaktır.

5 yıl Sigortalılık Süresi,900 gün yeterli olacaktır.

Ölüm Tarihi Ekim 2008 sonrası olması halinde 5510 sayılı SS ve GSSK ; 4-1(a/SSK) kapsamında olan kişinin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için, sigortalının ölüm tarihinde;

– En az 5 yıl sigortalılık süresinin bulunması, – Her türlü borçlanma hariç en az 900 gün sigorta primi ödenmiş olması veya borçlanma dahil olmak üzere en az 1800 gün prim ödemiş olması, – Ölen kişinin malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölmesi veya malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış ancak henüz işlemi tamamlanmamış olması, – Sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle SGK tarafından bağlanmış bulunan malullük aylığı kesilmiş iken ölümün gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

ALİ CABADAK
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

0545 901 78 98

ali_cabadak@hotmail.com