OHAL’de kimliksiz gezmek 219 lira

OHAL kapsamında alınmış tedbirlere uymayan kişilere Kabahatler Kanunu gereğince para cezasının yanı sıra 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası da verilebilecek.
TBMM’de kabul edilen ve yürürlüğe gören 3 aylık OHAL uygulaması kapsamında alınan önlemlere uymayan vatandaşlara para cezasının yanı sıra hapis cezası da verilebilecek. OHAL’de yapılması yasaklanan fiil ve eylemlere uygulanacak idari para cezası kanunda belirtilmiyorsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılacak.
Kabahatler Kanunu’na göre yasak kararı alındı ise aykırı hareket eden kişilere verilecek idari para cezaları şöyle:
Kimlik bulundurmama: 219 TL.
Kimliği bildirmeme: 105 TL.
Üstünü, aracını veya evini aratmamak: 219 TL.
Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantları ve sesle yapılan her türlü yayım: 219 – 6 bin 732 TL.
Her çeşit sahne oyunları ve gösterilen filmler: 219-6 bin 732 TL.
Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin
taşınması veya nakli: 105 TL
Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve
gösteri yürüyüşleri: 219-6 bin 732
HAPİS CEZASI DA VERİLEBİLECEK
Anayasa’nın 120. maddesinde belirtilen duruma göre ilan edilen OHAL uygulaması kapsamındaki önlemlere aykırı hareket edenlere hapis cezası da verilebilecek. OHAL Kanunu’nda cezai hükümleri düzenleyen 25. maddenin (b) fıkrası şöyle: “Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca 1 aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.’’