O HALDE 4

Malum dostlar yaklaşık dört aydır ülkemizde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Ben de merakla Kuranı karıştırırken dikkatimi çeken o halde ifadesinin hemen hemen yüz küsur ayette kullanıldığını fark ettim. Dört haftadır da bu ayetleri bu köşeden sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. O HALDE buyurun beraber inceleyelim:

 

…O halde, akrabaya hakkını ver. Yoksula, yolda kalmışa da. Allah´ın yüzünü isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte böyleleridir, kurtuluşa erenler. (Rûm 30:38) Kurtuluşa ermenin bir yolu da infak etmek hemde en yakınından başlayıp uzaktakilere doğru.

 

…O halde, sabret! Kuşkun olmasın ki, Allah´ın vaadi haktır. İmanı kemale ermemişler seni hafifliğe sevk etmesinler/seni küçümseyemeyeceklerdir. (Rûm 30:60)

 

…O halde bana ve ana babana şükret. Dönüş banadır. (Lokmân 31:14) Allah’a kulluk, anne babaya teşekkür.

 

…O halde, böyle durumlarda onları nimetlendirin ve kendilerini güzelce serbest bırakın. (Ahzâb 33:49) Boşandığınız eşlerinize zulmetmeyin.

 

…O halde biz yahut siz, ya tam hidayet üzerindeyiz yahut açık bir sapıklık içinde. (Sebe’ 34:24) Kim vahyi kılavuz peygamberi örnek alıyorsa doğru yol üzere olan odur bunun dışındakiler batıldır.

 

…O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın. (Fâtır 35:5) Dünyalıklardan Allah’ın emrettiği gibi faydalanmak gerekir. Bu konuda Hz. Peygamber güzel örnektir.

 

…O halde siz de onu düşman tutun. Hiç kuşkusuz, o kendi hizbini cehennem yâranından olmaları için çağırır durur. (Fâtır 35:6) İnsana düşman olarak şeytan yeter, o cehenneme çağırır siz de insanları cennete çağırın.

 

…O halde canın onlar için üzüntülere dalmasın. Hiç kuşkusuz, Allah onların ürettiklerini/ortaya koydukları oyunları çok iyi bilmektedir. (Fâtır 35:8) Sen görevini yap onlar (zalimler) için üzülme.

 

…O halde insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver. (Sâd 38:79) Unutmayın, şeytan sizden hem yaşlı hem tercübeli hem de sizi iyi tanıyor. Bundan dolayı devamlı teyakkuzda olmanız lazım.

 

…O halde, dini yalnız Allah´a özgüleyerek O´na kulluk/ibadet et! (Zümer 39:2) Sakın ola ki Allah’tan başkasına kulluk etme.

 

…’O halde yalvarın durun; inkârcıların yakarışları çıkmazda kalıp gitmiştir.’ diye cevap verirler. (Mü’min(Ğâfir) 40:50) Cehennemdeki inkarcılara meleklerin cevabı.

 

…O halde, sen işini yap, muhakkak biz de işimizi yapacağız.” (Fussilet 41:5) Sen Hz. Peygamberi örnek alarak gerekeni yap. Günü gelince Allah da inanmayanlar için gereğini yapacaktır. Unutma Allah ihmal etmez mühlet verir.

 

…O halde şaşıp sendelemeden O’na yönelin ve O’ndan af dileyin. Vay haline ortak koşanların! (Fussilet 41:6) İnsanları doğru yoldan şaşırtan çok düzenler vardır . Unutmayın Allah şirki affetmeyeceğini beyan ediyor Kuran’da.

 

…O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur. (Zuhruf 43:61) Yaratılmış olan herşeyin bir kıyameti vardır, sizin kıyametiniz ölümünüzdür.

 

…O halde O’na kulluk/ibadet edin! İşte bu, dosdoğru bir yoldur. (Zuhruf 43:64) Evet, Allah insandan kulluk istiyor kölelik değil; kölelik zorunluluktur kulluk da gönüllülüktür.

 

Haftaya kaldığımız yerden devam etmek temennisiyle, miladi yılbaşı gecesi Mekke’nin Fethi tüm ümmetinin vahdetine vesile olur inşallah.

Selam, dua ve dua talebiyle.