O HALDE 3

Malum dostlar yaklaşık dört aydır ülkemizde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Ben de merakla Kuranı karıştırırken dikkatimi çeken o halde ifadesinin hemen hemen yüz küsur ayette kullanıldığını fark ettim. Üç haftadır da bu ayetleri bu köşeden sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. O HALDE buyurun beraber inceleyelim:

…O halde O´na kulluk et, O´na dayanıp güven! Rabbin, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir (Hûd 11:123). Allah,tan başka kimsenin önünde eğilme.

            …O halde tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer (Ra’d 13:40). Sen sadece Allah’ın ayetlerini duyur, kimseye hesap sorma. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

…O halde benden sakının! (Nahl 16:2). Evet, Allah’tan başka tapılacak, huzurunda secdeye gidilecek kimse yoktur.

            …O halde, Rabbine kavuşmayı uman, hayra ve barışa yönelik iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi O´na ortak koşmasın (Kehf 18:110). Yani salih amel işlesin. Unutmayın salih amel in karşılığı cennettir.

            …O halde O´na ibadet edin. Dosdoğru yol budur (Meryem 19:36). Allah tan başka Rabb yoktur.

            …O halde vahyedilecek olanı dinle! (Tâ Hâ 20:13). Kur-an’ı dinle.

            …O halde bana kulluk/ibadet et ve namazını, beni hatırlayıp anmak için yerine getir (Tâ Hâ 20:14). Yapacağın ibadetleri yük olarak değil, Rabbinin ikramı olarak gör.

…O halde ona inanmayıp keyfi peşinde giden, seni ondan yüzgeri etmesin. Yoksa perişan olursun (Tâ Hâ 20:16). Sakın inanmayanlara aldanma.

            …O halde namazı kılın, zekâtı verin ve Allah´a sarılın. O´dur sizin Mevlânız. Ne güzel Mevlâdır O, ne güzel yardımcıdır O! (Hac 22:78).

…O halde Allah katında onlar yalancılardır (Nûr 24:13). İftira atıp delillendirmeyenler.

            …O halde, Allah´ın yanında bir başka ilaha daha yalvarma/davet etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun (Şuarâ 26:213). Ahkam kesmektense yaşantınla örnek olmaya çalış.

            …O halde küfre sapanlara sakın destekçi olma (Kasas 28:86). Zalimlere meyletme yoksa ateş sana da dokunur.

…O halde, Allah onlara zulmediyor değildi. Doğrusu, onlardı öz benliklerine zulmedip duranlar (Rûm 30:9). Başınıza gelenler kendi ellerinizle yapıp ötelediklerinizdendir.

            …O halde tespih Allah için. Akşama erdiğinizde de sabaha erdiğinizde de… (Rûm 30:17). Her daim Allah’ı aklında tut.

            …O halde sen yüzünü, bir hanîf olarak dine, Allah´ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah´ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar (Rûm 30:30). Allah’ın dini vahiydir peygamberler ise vahyin uygulayıcıları.