O HALDE… (2)

…O HALDE nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. (Nisâ 4:135) bedeli ne olursa olsun adaleti ayakta tutun.

…O HALDE niçin size günahlarınız yüzünden azap ediyor?” Hayır, siz de O´nun yarattıklarından birer insansınız. Dilediğini affeder O, dilediğine azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah´ındır. Dönüş de O´nadır. (Mâide 5:18) Allah nezdinde hiç kimsenin bir üstünlüğü yoktur takva sahipleri hariç.

…O HALDE onlar arasında Allah´ın indirdiğiyle hükmet, Hak´tan sana gelenden uzaklaşıp onların keyiflerine uyma. .. (Mâide 5:48)

…O HALDE, ey akıl ve gönül sahipleri! Allah´tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.” (Mâide 5:100)

…O HALDE, küfre sapmış olmanızdan dolayı tadın azabı.” (En’âm 6:30)

O HALDE, O´nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah´ın adı anılmış olanlardan yiyin. (En’âm 6:118) kesilirken.

…O HALDE onları, düzdükleri iftiralarla baş başa bırak. (En’âm 6:137) hesap görücü olarak Allah yeter zalimin zulmü varsa mazlumun Allah ı var.

…O HALDE, bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. (A’râf 7:2)

…O HALDE in oradan. Senin haddine mi orada büyüklük taslamak! Hadi çık! Sen alçaklardansın.” (A’râf 7:13)

…O HALDE kazandıklarınıza karşılık azabı tadın. (A’râf 7:39) Kötü amellerinize karşılık olarak.

…O HALDE affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın.” (A’râf 7:155) toplum arasında bir söylem var Allah kul hakkı nı affedmez diye oysa Allah şirk hariç dilerse tüm günahları affedeceğini bir çok ayette beyan ediyor.

…O HALDE Allah´a ve resulüne iman edin; Allah´a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz.” (A’râf 7:158) unutmayın örneğin dili omaz.

…O HALDE Allah´tan korkun ve aranızda barış ve esenliği kurun. Ve eğer müminler iseniz Allah´a ve O´nun Resulü´ne itaat edin!. (Enfâl 8:1)

…O HALDE, tevbe ederseniz bu sizin için hayırlırdır. Yok eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, siz Allah´ı acze düşüremezsiniz. (Tevbe 9:3.)

…O HALDE geri kalanlarla birlikte oturadurun. (Tevbe 9:83) Eğer Allah’a, Resulünün getirdiği vahye iman etmiyorsanız siz de oturduğunuz yerde oturabilirsiniz.

…O HALDE nasıl oluyor da başka bir yöne döndürülüyorsunuz? (Yûnus 10:34). Herşey ortada iken; kuru topraktan sizi rızıklandıran, gözle göremeyeceğiniz kadar küçük milyonlarca nutfenin icinden bir tanesini seçerek sizi dünyaya getiren, hatta gözle görmeniz için otuzbin kat büyütmeniz gereken bir mikropla sizi hasta eden Allah’ın yazılı ve görsel ayetleri oradayken!

…O HALDE, sakın kuşkulananlardan olma! (Yûnus 10:94). Görsel ve yazılı ayetler ortadayken sakın ha!

…O HALDE sen, emrolunduğun gibi dosdoğru yürü! Seninle birlikte tövbe edenler de… Sakın aşırılık edip azmayın! O, yapmakta olduklarınızı görüyor. (Hûd 11:112) Eğer bir şeye talipseniz her şeyin bir bedeli vardır.

Kalbinizin sahibine emanet olun. Selam, dua ve dua talebiyle.