NEDEN ?

Bu hafta düşünce ufkumuzda bir yolculuğa ne dersiniz?
Başta şunu belirtmekte fayda var; İnsan bütün ömrü boyunca zihnindeki sorulara cevap arar, kimimiz bir çok sorumuza cevap bulurken kimimiz ise bazen bir sorunun bazen de bir cevabın arkasında ömrümüzü harcarız da farkında bile olmayız. Bazen hakikatle aramızda bir tül ya da perde olur ama tülü ya da perdeyi aralamak aklımızdan dahi geçmez. Bundan dolayıdır ki bu hafta Kur’an’da ismi zikredilen peygamberlerden yola çıkarak hep beraber düşünmeye çalışalım. Unutmayınız ki “Bir saatlik tefekkür (düşünme) bir yıllık nafile ibadetten hayırlıdır.” diyen bir peygamberin ümmettiyiz.
“Hani bir zamanlar meleklere Adem’e secde edin! demiştik de?…” (İsrâ 61). Neden Allah meleklerin Hz. Adem’e (as) secde etmesini istiyor?
“Ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi.” (Sâffât 93). Ayrıca aynı sürenin 91,92,94,95,96. ayetlerine de bakabilirsiniz. Neden Hz. İbrahim (as) putları yere devirdi?
“Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.” (Sâffât 102). Neden Hz İbrahim, İsmail’i (as) kurban ediyor? Daha da ötesi bunu oğluna söyleyince oğlu da ’emrolunduğunu yap’ diyor. Acaba diyorum biz böyle evlatlar yetiştirbiliyor muyuz ya da bizim İsmail’imiz ne?
“O zât, (Mûsâ´ya) dedi ki: (Bak), bana sekiz yıl hizmet etmen şartıyle şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer (bu süreyi) on (yıl)a tamamlarsan …” (Kasas 27). Neden firavunun sarayında yetişmiş olan Hz.Musa (as) burda sekiz on yıl çobanlık yamak zorunda kaldı?
“Sonra onların ardından Musa´yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de o mucizeleri inkâr ettiler; ama, bak ki, fesatçıların sonu ne oldu!” (A’râf 103). Hz. Musa neden firavuna gitti? Oysa o topluluktan birini öldürmüştü, buna rağmen neden gitti?
Nuh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenler ise, yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. “Dedi ki: «Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz!” (Hûd 38). Sahi siz hiç karada gemi yaptınız mı? Neden Hz.Nuh (as) gemi yapıyordu ya da bu günün gemisi ne olabilirdi?
“Zünnûn´u da (Yunus´u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: «Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!» diye niyaz etti.”(Enbiyâ 87). Hz.Yunus (as) neden görev yerini terketti? Bu kıssada bize düşen nedir?
“Meryem: Rabbim! dedi, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece «Ol!» der; o da oluverir.” (Âl-i İmrân 47). Neden Hz.Meryem kendisine bir erkek eli değmediği halde Hz İsa’ya (as) hamile kaldı? Neden Hz. İsa (as) babasız dünyaya geldi?
Son olarak; Hz. Muhammed, vahiy gelmeden önce hiraya çıkıyordu da risaletten sonra neden hiraya cıkmadı ya da hiraya çıktığına dair bir belge varmı?
Selam, dua ve dua talebiyle..