MÜSLÜMAN ŞUURU VE BİRLİK RUHU

18. yüzyılın sonunda Osmanlı’yı çöküş sürecine sokan, Tanzimat, Meşrutiyet ve benzeri ayak oyunlarıyla bizi içeriden yıkan Batılı azgın güçler, yıllardan beri bizi kontrollü şekilde yönetiyorlardı ve gemilerini de yürütüyorlardı. Bu yürütme ve kontrol Cumhuriyet kurulduktan sonra da günümüze kadar bir şekilde devam etti. Çünkü, Cumhuriyeti tesis eden irade bir süre önce savaştığı Batı ile, bir süre sonra anlaşmıştı. Öyle bir anlaşmaydı ki bu, Batı’lıların kanun ve nizamları dahi bünyemize aynen alınmıştı.
Gün geldi, devran döndü, Batılı azgın güçler, Ülkemizi artık kontrol edemeyeceklerini ve dışarıdan yönetemeyeceklerini anladıklarında ve Ülkemizde yeni bir nesil, farklı bir zihniyetin işbaşına geldiğini gördüğünde, anladılar ki, gemilerini yürütemeyecekler ve devranlarını döndüremeyecekler. İşte bundan dolayı topyekun saldırışa geçtiler.
Herkes görsün ve anlasın artık, Batılı azgın güçler Ülkemizi terörle teslim almak istiyorlar. (Osmanlı’yı resmen ve cismen işgal eden Batılı azgın güçler artık bu yolu denemiyorlar. Bu defa terör silahını kullanıyorlar) Batılı azgın güçler, içimizdeki hainleri ve alçakları da kullanarak her gün bir şehrimizde ve ilçemizde bombalı ve silahlı saldırı yaparak iç savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Maksatları Ülkemizi bölmek ve parçalamaktır. Bu maksatlarını da artık gizlemiyorlar. Önce sinsi sinsi bölme planları yapan Batılı azgın güçler artık niyetlerini açıkça söylüyorlar. Yeri geliyor Ermeni’ler üzerinden, yeri geliyor Kürt’ler üzerinden bize saldırıyorlar. Maksatları Ermeni de değil, Kürtler de değil. Maksatları bu kitleleri kullanarak Anadolu’yu bölmek ve parçalamaktır. Kürtler bizim kadim dostumuz ve ezel-ebedKardeşlerimizdir. “Kardeşi kardeşe düşman edenleri” tanımak ve oyuna gelmemek gerekir. Birlik ve beraberlik içerisinde Haçlı’lılara dur demek gerektir. Haçlı alçaklarına dur demek için Müslüman şuuru ve birlik ruhu gerektir. İşte bu duygu düşüncelerden dolayı aşağıdaki şiirimi yazdım.
Yüce Rabbim (cc) bu asil Milleti ve İslam’ın son kalesi olan bu Devleti ebeden korusun. Amin
GÖSTER ŞANINI KARDEŞİM*
*Yaşasın Müslüman şuuru ve birlik ruhu.

Yedi Düvel değil karşımızda yetmiş Düvel var.
Kurtuluş Savaşı asıl şimdi başladı Kardeşim.
Bir de karşımızda alçak bir yığın akl-ı evvel var.
Gün birlik günü, vakit birlik zamanı Kardeşim.

Kimisinin umrunda değil, vur patlasın oyunda.
Bunlarla asla yola çıkma, çürüklük var soyunda.
Umut ve istikbal, yine Oğuz’ların Şanlı Boyunda.
Osmanlı’yı hep örnek al, unutma atanı Kardeşim.

Haçlı ile Hilal’in mücadele yeridir bu Anadolu.
Bu zaferden geçer Büyük İslam Birliğinin yolu.
Hiç rahat yok, seni tehdit edecek gavurun oğlu.
Evladını, neslini düşün, hiçe say canını Kardeşim.

Biz seferden ve hazırlıktan mesulüz, zaferden değil.
Savaştan kaçan ve korkan erkekten ve erden değil.
Hak yolunda verilmeyen can candan, ser serden değil.
İla-yıkelimetullah için akıtacaksın kanını Kardeşim.

Bir can ancak Hak uğruna çalışırsa mana kazanır.
Yiğitler, mücahitler korkmaz, vura vura kazanır.
Allah için şehit olanların isimleri yücelere kazınır.
Arş-ı Ala’ya altın harflerle yazdır adını Kardeşim.

Evelallah korkusuz erleriz, can vermeye talip biziz.
Kafirleri cehenneme kadar kovalamada takip biziz.
Şu kıyamet vaktinden önce bir kez daha galip biziz.
İki cihan, cümle alem duysun senin şanını Kardeşim.