KU’RÂN’IN KADRİNİ BİLMEK!

Şüphesiz ki biz O’nu (Kur’an’ı) Kadir gecesi indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Kadir:1-3
Ramazan ayının sonlarına gelerek bayrama yaklaştığımız ve Levh-i mahfuzdan yeryüzüne ve oradan da insanın yüreğine inen Kur’an’ın indiği gün olan kadir gecesinin içerisinde bulunduğumuz şu günlerde;
Ansiklopedik bilgi olarak aldığımız vahyin;Bir hayat kitabı olarak yeniden yüreğimize inerek dirilişimize vesile olması temennisi ile yazıma başlamak istedim.
İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur’an; Ramazan ayında indirilmiştir. Bakara:185
“Kuran ayı ramazan..”
Elbette ki ramazan bizim vahiyle tanışmamıza ve Rabbimizin bizi muhatap aldığı Kuran aydır ama…
Ben bu kelimeyi bilinçli/ bilinçsiz, iyi veya kötü niyetli, bir sınırlama ve has kılma olgusu ile dar bir zamana sıkıştırma ve bir süreye mahkûm etme zihniyetini kabul etmediğimden bu kavramı kullanmayı pek sevmiyorum.
Yılın 12 ayına ve ömrün her zerresine sığdırıp yaşamamız gereken vahiy ve Kur’an’ı bu anlayışlar değil midir?Bizi de vahyi de yalnızlık zindanlarına mahkûm eden…
Kaynak ve öncelik Kur’an’ı değil,zatları ve başka kitapları referans almak değil midir? Bizler şirk bataklığına gömülürken sevilen yerine lanetli varlıklara dönüştüren…
Hani Mukadderat, Takdir, kısmet… gibi kavramların bir araya gelmesi ile her sevgililerin ilk tanışma yerleri olur ya…
İşte ramazan ayı bu sevgilileri bir araya getiren ilk tanışma yeri nispetindedir.
İnsan ve Vahiy için…
80 yıllık bir ömre denk gelen bin aydan hayırlı kadir gecesi de; sevgililerin ilk tanışma yerlerinde yaşadığı muhabbettin adıdır bence…
Yâre duyulan özlem ve sevgi;
Buluşma yerinde önceden yapılan muhabbetin hayalinde yaşamak değil,
O hayali gerçekleştirmek, hayatına yer etmek çabasıyla elde edilebilen bir huzur ve mutluluk bağıyla mümkün olur.
Yoksa Sevgimizi ve sadakatimizi göstereceğimiz yerde “Seni seviyorum.” diyen diller… Vallahi yalan… Billahi yalan…
Onun için biz;hayat ve diriliş kaynağı olan Kur’an’ı hayatımızda her şeyden önce yaşamak ve yaşatmak için öne çıkarmalıyız.
Tohumu yeşerten can suyu, ölü toplumları dirilten hayat kaynağının adıdır Kur’an…
Ömrünü,Yâr’ine adayan âşıklar misali,
Gelin bizde; yaklaşık 80 yıllık ömrümüzden hayırlı olan şu mübarek kadir gecesini milat alarak, her günümüzü yeryüzüne inen ve nuruyla yeryüzünü aydınlatan Kur’an’ın; Ruhumuzu ve iki dünyamızı aydınlatması için her günümüzü Kadir gecesine çevirelim.