KURAN’DA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Allah’ın adı anıldığında kalpleri
ürperirler. Enfal-2
2. Allah’a asla şirk koşmazlar.
Furkan-68
3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar.
Furkan-68
4. (Hiç bir türlü) zinaya asla
yaklaşmazlar. Mü’minun -5
5. Namazlarını huşu içinde ve
doğru olarak kılarlar. Mü’minun 2,9
6. Anne ve babalarına öf bile
demezler. İsra-23
7. Boş şeylerden tümüyle yüz
çevirirler. Mü’minun -3
8. Asla zanda bulunmazlar.
Casiye -24
9. Cahillerle asla tartışmazlar.
Furkan-63
10. Kınayıcının kınamasından
korkmazlar. Maide-54
11. Asla yalan söylemezler.
Mü’minun-8
12. Emanetlerine ihanet etmezler.
Bakara-177
13. Söz verdiklerinde sözünde
dururlar. Bakara-177
14. Zekâtlarını hakkıyla verirler.
Bakara-177
15. Yetimin hakkını asla yemezler.
Nisa-2
16. Yolda kalmışlara yardım
ederler. Bakara-177
17. Kafirlere karşı sert, birbirlerine
karşı merhametlidir. Fetih-29
18. İnsanların kusurlarını
affederler. A.imran-135
19. Yalnızca Allah’a dayanıp
güvenirler. Tevbe-20
20. Kâfirler ile Alllah yolunda
savaşırlar. A.imran-28
21. Darlıkta da bollukta da infak
ederler. A.imran-133
22. Kızdıkları zaman öfkelerini
yenerler. A.imran-133
23. Başkalarının ilahlarına
sövmezler. En’am-108
24. Haksız yere bir cana kıymazlar.
En’am-151
25. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya
satmazlar. Al-i İmran-199
26. Hakkı bile bile gizlemezler.
Bakara-44
27. İnananlara ‘sen mü’min
değilsin’ demezler. Nisa-94
28. Rasullerden hiçbirini birinden
ayırt etmezler. Bakara-136
29. Yeryüzünde alçak gönüllü
olarak yürürler. Furkan-63
Selam ve dua ile.