Muhittin KandırmazYazarlar

Kuran’da Müminlerin Özellikleri 2

Al­i İmran Sûresi

16­17­ Onlar ki, “Rabbimiz! Biz şüphesiz inandık, bunun için günahlarımızı bize bağışla ve

bizi ateşin azabından koru” diyen, sabreden, doğru olan, gönülden kulluk eden, hayra sarf

eden ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir.

104­ Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan meneden bir cemaat olsun.

İşte başarıya erişenler yalnız onlardır.

134­ Onlar bollukta ve darlıkta sarf ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını

affederler. Allah iyilik yapanları sever.

191­ Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin

yaratılışını düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi

ateşin azabından koru”, derler.

Nisa Sûresi

57­ İnanıp yararlı iş işleyenleri içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan

cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları en koyu gölgeliklere

yerleştireceğiz.

59­ Ey İnananlar! Allah’a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat

edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah’a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah’a

ve peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.

69­ Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, iste onlar Allah’ın nimetine eriştirdiği

peygamberlerle, dosdoğru olanlar, şehitler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi

arkadaştırlar!

76­ İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkâr edenler ise şeytan yolunda harbederler.

Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır.

94­ Ey İnananlar! Allah yolunda yürüdüğünüz vakit, her şeyi iyice anlayın. Size,

Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek: “Sen

mümin değilsin” demeyin. Allah katında birçok ganimetler vardır. Evvelce siz de

öyleydiniz. Allah size iyilikte bulundu, iyice araştırıp anlayın, Allah işlediklerinizden

şüphesiz haberdardır.

135­ Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için

şahit olarak adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır.

Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki, Allah

işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.

136­ Ey İnananlar! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitaba ve daha önce

indirdiği Kitablara inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını,

peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.

146­ Ancak tövbe edenler, nefislerini ıslah edenler, Allah’ın Kitabına sarılanlar ve

dinlerine Allah için candan bağlananlar müstesnadır. Onlar inananlarla beraberdirler. Allah

müminlere büyük ecir verecektir

147­ Şükreder ve inanırsanız, Allah size niçin azab etsin? Allah şükrün karşılığını verir ve

bilir.

175­ Allah kendisine inananları ve Kitabına sarılanları rahmetine ve bol nimetine

kavuşturacak, onları Kendisine götüren doğru yola eriştirecektir.