KENDİNİ BİL / KENDİNİ BUL*

*“Nefsini bilen, Rabbini bilir.” (Hadis-i Şerif)

 

Düşünsene, “tek kanatlı bir kuş hiç uçar mı?”
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.
Hava ve toprak olmasa, bir çiçek açar mı?
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Tüm zıtlıklarla artı ve eksi Dünya’nın özüdür.
Doğruluk ve yanlışlık, hayatın iki ayrı yüzüdür.
İnsana kalan amelleri, iyi ya da kötü sözüdür.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Nefis ve şeytan durmadan kötülüğe çağırır.
Melekler “iyiliğe gel, iyiliğe gel” diye bağırır.
Aklına uyan sevinir, iki cihanda yüzü ağarır.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

İfrat ile tefrit arası doğru yol: “Edep ve ahlak.”
Bunların dışına çıkan ahmak ki ne ahmak.
Vakit varken gel, doğru yolu bulmaya bak.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Kömür olmak da, elmas olmak insana has.
Bedeni değil, ruhunu güzelleştirmektir esas.
Nefsini hiç dinleme, mücadele et ve savaş.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Boş durma, hem ilim, hem de irfan öğren.
Alimler değil, ariflerdir ufuk ötesini gören.
Müminlerdir ancak Cennet kapısından giren.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Dünyada garip bir yolcu olduğunu unutma.
Haram ve helale dikkat et, ne gelirse yutma.
Ahiret hesabı çetindir, Dünya ile bir tutma.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Dünya kimseye yar olmaz, elbet son bulur.
Nefsine uyan, nice canı acımadan soldurur.
İş işten geçer, ah vah ile saç baş yoldurur.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Nefsini şımartırsan, devamlı sırtına biner.
Aklını kullanan şeytanı ve nefsini yener.
“Ölmeden önce ölmektir” maharet ve hüner.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Bu hayatta asıl maksadın muhabbet olsun.
Yaratılmışı hoş gör, adın muhabbet olsun.
Hayata lezzet kat, tadın muhabbet olsun.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Kendini bilen elbette, haramı, günahı bilir.
Kendini bilen elbette derdi, çileyi, ahı bilir.
Kendini bilen, elbette, elbette Allah’ı bilir.
Kendini bil, kendini bul Ey Güzel Kardeşim.
Kendini bil, Allah’ı bul Ey Güzel Kardeşim.

 

Ahmet SANDAL

 

Not: Bilindiği üzere, “Kendini Bil/Kendini Bul” isimli kitabımızı 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle çıkarmış ve yayınlamıştık. “Kendini Bil/Kendini Bul” başlıklı sohbetlerimizi ve söyleşilerimizi birkaç yerde hasbelkader gerçekleştirdik. Buna ilaveten Yüce Rabbim (cc) nasip eyledi, bir de bu şiirimizi, “Kendini Bil/Kendini Bul” isimli bu şiirimizi yazmak nasip oldu. İnşaallah bu husustaki çaba ve çalışmalarımız devam edecektir. Kitabımızın mevcudu bitmek üzeredir. 2017 yılında Yüce Rabbim (cc) nasip ederse genişletilmiş ve düzeltilmiş ikinci baskısını da gerçekleştireceğiz. Ve yine nasipse “Kendini Bil/Kendini Bul” sohbet ve söyleşileri kısmet olan yerlerde icra edilecektir. Hayırlısı olsun. “Niyet iyi, akıbet iyi.” Vesselam.