“KALU BELA” DEDİK YA!

Hani Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak: «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» dediği vakit, «Evet. Rabbimizsin, buna şahidiz» dediler. Araf:172

Yalana bulanmış dünya toplumlarının birbirlerine yaşattıkları korku, ölüm, fitne ve fesat içerikli bunca zulümler tüm hızıyla devam ederken geçen yıl 15 Temmuzda ülke ve millet olarak bu zulmün bir tezahürü olarak yaşadığımız darbe girişiminde nice yiğit ve masum canlar toprağa verdik. Verdik te yine de zalime boyun eğmedik, darbeye fırsat vermemiştik.

Çünkü biz yaratılışta Allah’a bir söz vermiştik.

Hani Rabbimizin “Enestü bi rabbiküm” sualine karşılık biz “Kalu bela” demiştik ya.

Allah’tan başka ilah tanımayacak, O’ndan başka güç ve otorite bilmeyecek, zulmün her türlüsünü ret edip Adaleti yeryüzüne hâkim kılmaya çalışacak ve bu uğurda emek verip, gayret göstereceğiz diye Yaratıcımıza bir söz vermiştik.

İşte O sözdü bizi, her türlü zulme ve zalime karşı çıkaran…

İşte O sözdü bizi, darbeye ve darbecilere karşı can pahasına da olsa meydanlara çıkartan…

İşte O sözdü bizi, “hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan” yiğitlere çeviren…

İşte O sözdü bizi, Zalime karşı dilsiz şeytanlar durumuna düşmekten kurtaran…

İşte O sözdü bize, Bir kötülük gördüğümüzde onu elimizle değiştirmeyi öğreten,

Gücümüz yetmezse dilimizle, ona da gücümüz yetmezse kalbimizle buğz etme şiarını pratiğe döktürten…

İşte O sözdü bizlere, “Hoşumuza gitmeyen şeyleri istememe” bilincinde,

“İyiliği emreden kötülükten men eden” bir topluluk olarak; Kendine karanlığı mesken edinmiş tüm yarasa ve vampir ruhlu zalim ve zorbalara; bizlere hangi zulüm ve ölümlerle gelirseniz gelin biz sizden korkmuyoruz. Korkmayacağız da…

Ne dünyamızı, ne de şu güzelim vatanımızı sizlere ve emellerinize alet etmeyeceğiz. Bu böyle biline cesaretini dillerimize söyleten…

İşte, Allaha bir söz vermiş olan bu millet size yaşattığı 15 Temmuz hezimetlerini her zaman yaşatmaya devam edecektir inşallah.

Biliyorum, ölümlere doymayan Kabil ruhlu hainler hıyanetlerinden asla ve hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Onlarda iyi bilsin ki onlar nasıl vazgeçmeyecekse, Biz/ölmeye doymayan Habiller’de, hıyanete uğramaktan bıkmadan usanmadan ölmeye talip olmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü onlar geçici ve ucuz şeylere değil, güzele ve değerli olana taliptirler. “Biz de istiyorduk ki o yerde ezilenlere

lütfedelim, onları önderler yapalım, onları mirâsçı kılalım.” Kasas:5 ayetine mazhar olma,

Allah’ın bu millete bir daha böyle acılar, darbeler yaşatmaması duası ve temennisi ile sözlerimi bitirmek istiyorum.