KAHRAMANMARAŞ HERKES İÇİN SPOR DERNEĞİ KURULDU

3’den 93’e kadar her yaşta ve her kesimdeki insanın yaşam kalitesini arttırmak, sağlık huzur ve mutluluğu ön plana çıkaracak spor kültürünün yaygınlaştırmak amacı ile ASKF ve Futbol İl Temsilciliğinin Katkıları ile Kahramanmaraş’ta Herkes İçin spor Kulübü Derneği Kuruldu.

Kahramanmaraş spor camiasının yakından tanıdığı isimlerin yer aldığı Herkes için spor Derneği Kulübü Başkanlığını Abdurrahman Akbaba yürütüyor.

Dernekler Masasına Kurma dilekçesini vererek Kahramanmaraş’ın 1009’uncu derneği olan Herkes için spor Derneği Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesi tarafından sosyal durum, sınıf, ırk, özür ve engelliliklerine bağlı olmaksızın Spor yapmayı arzu eden herkesin serbest zamanlarını spor ile değerlendirmesi ve katılımının mümkün kılınması şeklinde tanımlanması ile Kahramanmaraş’ta her yaşta obezitenin önüne geçmek adına kurulmuş, her yaştaki kesime hitap eden bir kavrama sahip.

Dernek için Başvurusunu Yapan Dernek Kurucu Başkanı Abdurrahman Akbaba üyeleri Ali Kazancı, Adem Karaköse, İlker Yiyen, Yasemin Delle, Yaprak Bozdağ ve Merve Köçer İl Dernekler Müdürü Mehmet Temizkan’a evraklarını teslim ettiler. Kahramanmaraş’ta kurulan 1009’uncu dernek olması sebebiyeti ile yeni derneğin hayırlı olmasını temenni eden Temizkan, Dernekleşemeden öte gidilmesini faaliyetlerle Kahramanmaraş adına güzel  işler yapılmasını ifade etti.

Kurucu Başkan Abdurrahman Akbaba ise “1923 ve 1937 senelerinde yapmış olduğu konuşmalarında değinen Atatürk, Türk spor hareketini yönetenlerin ve spor bilincini yükseltmeye çalışanların her yaştaki Türk için beden eğitimini sağlaması gerekliliğinden söz etmiştir. Bu düşünce, günümüzün “Herkes İçin Spor” anlayışının çok önceleri Atatürk tarafından ifade edilmiş olduğunu göstermektedir. Bizde bu doğrultuda sporun bilincini artırmak amacı ile bu derneği kurduk. İnşallah herkesi spora yönlendiririz ifadelerini kullandı.

“HER YAŞTAN VE HER KESİMDEN BİREYLERİ SPOR YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Obezitenin önüne geçme maksadı ile bu derneği kurduklarını ifade eden Akbaba, “Fiziksel egzersizlerin yaşam kalitesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından oluşturduğu değer, tüm dünyada kabul edilen bir gerçektir. Birçok ülkede olduğu gibi Avrupa Konseyine üye ülkelerde de spora katılımı teşvik etmek üzere 1960’lı yıllardan beri yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Bu çalışma, her yaştan ve her kesimden bireyleri yaş, cinsiyet, ırk, sosyal yapı ve becerileri ne olursa olsun serbest zamanlarında bir tür bedensel etkinlik yapmayı motive etmeyi amaçlamaktadır. 1982 Anayasasının 59’ncu maddesinde ‘Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder’ Denmektedir. Yıllar boyu gerek bazı federasyonların gerekse de bazı gönüllü kuruluşların çalışmaları şeklinde organize edilen Herkes İçin Spor faaliyetlerinin kurumsallaştırılması gereği 8-11 Mayıs 1990 tarihinde yapılan Spor Şurasında tekrarlanmış ve 12 Haziran 1990 tarihinde ülkemizde Herkes İçin Spor Federasyonu resmen kurulmuştur. Bizde bu bağlamda Kahramanmaraş’ta derneğimizi kurduk ve her yaştan ve her kesimden bireyleri spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“SPOR HERKES İÇİNDİR”

Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, insanların eğlenmesi, kaynaşması, kendilerini iyi hissetmesi için iyi bir yoldur diyen Akbaba; “Düzenli spor faaliyeti ister üst seviyede yarışarak ister parkta yürüyerek yapılsın, birey ve toplumu bir araya getirme, daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturma ve sağlığı geliştirme açısından çok yararlıdır. HİS, serbest zaman faaliyetlerini herkesin faydalanacağı, hoşlanacağı, eğleneceği ve sağlığın koruyacağı derecede kolaylaştırmayı hedefleyen uluslar arası bir programdır.

Herkes İçin Spor’ ifadesinin ilk defa 1966 yılında Avrupa konseyi tarafından gündeme getirildiğini görüyoruz. Yüz yıllardır spor, ciddi zamanlar dışında kalan boş vakitlerin değerlendirilmesinin amacı olarak görülüyordu. Ancak, 20.nci yüzyılın başından itibaren uzmanlar tarafından daha ciddi bir aktivite olarak görülmeye başlanmıştır. Avrupa konseyi bu kelimenin anlamını genişletmeye çalıştı, onu kendi evrensel karakterinin bir parçası olarak gördü. Bu sporun amacı, spora olan ilgiyi artırarak bireylerin yaşam düzeyleri ve sosyal faaliyetlerinin kalitesini yükseltmek onları suç işlemek gibi olumsuz eylemlerden uzaklaştırmaktır. Herkes İçin Spor hareketinin sadece bugüne özgü bir olay olmayıp geçmişten devralındığını, ancak sistemli bir hale getirilişinin oldukça yeni olduğunu söyleyebiliriz. Spor kültürü ve Olimpizm düşüncesinin toplumda yaygınlaşmasına yardımcı olmak, Toplumda yaşam kalitesini arttırmak için Herkes için Spor tavsiye ediyoruz” dedi.

“ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLAR DÜZENLEYECEĞİZ”

Ayrıca, sigara alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma, daima aktif yaşam tarzını benimseme, aile ve toplum ile uyum içinde olma gibi değerlerde kazandırılmaya çalıştırmaktır diyen Akbaba, “Spor kültürü için; kişilerin, ailelerin, eğitimcilerin ve yöneticilerin bilinçlendirilmesi, uluslararası barış ve spor kültürüne katkı sağlaması için her türlü bilimsel veya rekreatif çalışmalar yapmak, yayınlar çıkartmak ve çeşitli organizasyonlar düzenlemek için vatandaşlarla bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Herkes için Spor Derneğinin kurucuları arasında Abdurrahman Akbaba, Mehmet Bağrıaçık, Ali Kazancı, Yaprak Bozdağ, Adem Karaköse, Merve Köçer, Ahmet Güler, Yasemin Delle, Ahmet Önyurt, İlker Yiyen bulunuyor.