KADINLAR VE FİTNE 1

Kadınlar şefkat kahramanlarıdır. İmanlı ve iffetli dindar hanımların vatana, dine, millete hizmette çoğu zaman erkekleri geçtikleri vaki olmuştur. Şefkat, merhamet, samimiyet ve Rıza’yı ilahi için yapılan hizmetlerde mine ve munise hanımların erkeklerden manen daha ileride yer aldıkları gözlemlenmiştir. Her başarılı erkeğin arkasında eşini dünya ve ahiret işleri için tam motive ederek destekleyen sadık ve dindar bir zevce vardır. İyi bir kadın eşinin başarı sebebidir.

Bir müminde bulunması gereken en mühim haslet şefkat olduğundan, kadınlar erkeklerden daha fazla hem samimi hem rızayı ilahi için ihlas ile, dinin yüksek hakikatleri ile ciddi bir şekilde alakadar oluyorlar.

Bütün bunlarla beraber içerisinde bulunduğumuz dünyanın kıyamete yakın olan döneminin yani ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayanlar da kadınlar taifesidir. Ve onların bilerek veya bilmeyerek sebep olduğu fitnelerdir. Bu tespiti Resulullah (sav) efendimizden rivayet olunan hadislerden çıkarmaktayız.

Çok eski tarihlerde Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan oluşmuş bir askeri birlik düşmanlarına karşı harika harpler yaparak zaferler kazanmışlardır. Aynen öyle de bu zamanda zındıka dalaleti içinde bulunan yani din düşmanı sapkın insanların İslamiyete karşı verdikleri mücadelede, nefsi emmarelerinin planlaması ile şeytanın kumandasına verilen ve insi şeytanlar olarak nitelendirilebilecek bir kısım topluluklardan en dehşetlisi din ve ahlak dışı giyim kuşamları ile dehşetli ve keskin bıçaklar gibi ehli imana taarruz edip saldırıyorlar.

Nikah yolunu kapayarak, zina ve fuhuşhane yolunu genişletmeye çalışarak, bir çok insanın nefislerini esir ederek kalp ve ruhlarını kebairle yani büyük günahlarla ve haramlarla yaralıyorlar. Birçoklarının kalplerini manen öldürüyorlar. Geçici heves ve gayrimeşru isteklerle anlık lezzetler olarak harama girmenin cezasının cehennem odunu olmak olduğunu biliyoruz. Fitne yayanlar dünyada emniyet, güven ve sadakati kaybettikleri gibi ahirette de elim cezalarla karşılanacaklardır.