KADIN SİGORTALILARIN SSK SİGORTALILIĞINDAN EMEKLİLİĞİ

Kadın sigortalıların 4/1-a (SSK) emekliliğiyle ile ilgili bilgi verelim. Elbette bu konuyu da bir yazıya sığdıramayacağımızdan genel konular hakkında bilgi verelim.kadın sigortalıların sigortalılık süresi ve başlangıç kavramları nelerdir.
SSK’da Sigortalılık Süresi Kavramı
Sigortalılık Süresinin Başlangıcı SSK sigortalısı olarak veya Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve diğer sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birisinde ilk defa çalışılmaya başlanılan tarihtir. 01/04/1981 tarihinden sonra 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların sigortalılık sürelerinin başlangıcı 18 yaşını doldurdukları tarihtir. 18 yaşından önce edinilmiş gün sayıları ise gün sayılarının ise dahil edilmesi gerekiyor.
SSK’dan Emeklilikte Başlangıç Kavramı
Ancak SSK statüsünden emeklilik şartı kategorilerinde hangi şartlara tabi olunduğunun tespitinde 18 yaşından önce olsun sonra olsun ilk defa sigortalı olunan tarih esastır.
Sigortalılık süresi sigortalı olarak ilk defa çalışılmaya başlanılan tarihten sigortalının aylık talebinde bulunduğu veya öldüğü tarihe kadar geçen süredir.
Başlangıç kavramı illa ki SSK sigortalısı olarak başlama anlamına gelmiyor. Çalışma hayatına memur olarak başlamış olanlar için Emekli Sandığı başlangıcı, Bağ-Kur’lu olarak başlamış olanlar için Bağ-Kur başlangıcı SSK statüsünden emeklilikte başlangıç olarak alınıyor.
Sigortalının hangi, statüden emekli olacağının saptanmasında son yedi yıla bakıldığından son yedi yılda prim çoğunluğunun ait olduğu sigortalılık SSK (4/1-a) sigortalılığı ise diğer sigortalılıkla başlamış sigortalının tabi olduğu şartların tespitinde Bağ-Kur olsun, Emekli Sandığı olsun, özel banka sandığı olsun, SSK olsun ilk defa sigortalılığa başlanılan tarihe göre SSK tablolarına bakılması gerekiyor.
Doğum Borçlanması Başlangıcı Nasıl Geri Çeker?
Sigortalılık öncesi doğumlar borçlanılmadığı için emeklilik yaşını çekmesi söz konusu olmuyor. Bununla birlikte istisnai olarak çektiği durumlar da olabiliyor. Hakkında uzun vadeli sigorta kollarından prim ödenmediği için emeklilik hesaplamalarında başlangıç sayılmayan çıraklık ve stajyerlik sigortalılığı bu konuda anahtar görevi görüyor. Zira doğum borçlanması yapmak için “Sigortalılık başlangıcı” değil de “Tescil edilmiş olmak“ arandığı için “Çıraklık veya stajyerlikten” sonra ama sigortalılık başlangıcından önce doğum yapmış kadınlar bu doğumlarını borçlanıp sigortalılık başlangıçlarını doğum borçlanması ile borçlanabildikleri süre kadar geriye çekme hakkını elde etmiş oluyorlar. Bilindiği üzere doğum borçlanması rasgele 2 yıl değil çocuğun doğum tarihinden 2 yaşını dolduruncaya kadar geçen süre için yapılabiliyor. Bu iki yılda da çalışılmış veya isteğe bağlı ödenmiş prim süresi varsa o süreler borçlanılamıyor.
Bu istisnai durum dışında doğum borçlanması sigortalılık başlangıcını geri çekmediğinden yaşı etkilemiyor ve etkisi sadece gün eksiğine bağlı olarak geciken emeklilik tarihlerinin öne çekilmesinde yardımcı olmakla sınırlı bulunuyor.
ALİ CABADAK
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR SOSYALGÜVENLİK UZMANI 0545 901 7898 ali_cabadak@hotmail.com