İYİ-KÖTÜ GÜZEL-ÇİRKİN

Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de  kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Nisa 85
Her kim doğru ve uygun bir şey yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur ve sonunda hepiniz Rabbinize
döndürüleceksiniz.                                                                                                                                                                                                                                       Casiye 15
İnsi Şeytanların ve İnsi Meleklerin kol gezdiği bu dünyada, Bazen Şeytanlara taş çıkaran bazen de melekleri gıpta ettiren şu insanoğluna                        hayret ederim. Güzel söz ve davranışlarla melekleri kıskandıracak kadar yücelen bir varlık olmak varken Kötü söz ve davranışlarla birer iblise dönüşmeye kalkarak hayvan seviyesine hatta daha aşağısına düşmeye gayret eden şu Âdemoğluna akıl ermiyor. Bir gün annemin konuştuğu bazı        hoş olmayan sözler duymuştum. Ben de bunu anneme söylerken, Annem; “Bütün bunları nereden duyuyorsun.” demişti. Ben de; “Anne! Her insanda olduğu gibi benim de; Kötülükleri yerin altından şerle çıkarıp bana dedikodu yapan şeytanlarım ve İyilikleri rahmetle gökten indirip bana       vahyeden meleklerim var.” demiştim. Anlatmak istediğim; Kötü şeyler toprağın altına gömülmesi (saklanması) gerekiyor ki şer azalsın…
İyi şeyler ise, gökten indirilmesi yani aleni anlatılması (teşhir) gerekiyor ki hayır artsın… Birini saklarken; ötekini yaymak…                                 Kötülüğü örtmek, iyiliği yaymak, çoğaltmak… İşte bütün mesele bu! Örtülü olması gereken çirkin şeyleri iyi niyetli insanlar çıkarmaz. ancak     şeytanlar yayar. Maksatları bellidir çünkü… Melekler iyiliği temsilen göklerdedir. İyi insanlarda hep hayır, güzel söz söylertıpkı melekler gibi…     Onun için onlar yükseklerde, göklerde, başların üstündedir, ulaşılmazlardır.. İyi lafları da melekler herkese faydası olsun, bilsin diye gökten indirir, insanlara bildirir, insanların üzerine yağdırır. Öyle bir yağdırır ki nisan yağmuru gibi herkes ondan bereketlenir. Şeytanlar ise kötü niyetli olup, çıkış
yeri yerin altıdır. Yer dibi giderler. Kötü insanlarda şeytanlar gibi hep şer söylerler. Onun içinde onlar yerin dibinde ayaklar altındadırlar. Kötü ve Çirkin lafları, şeytanlar yerin altından çıkarır, insanın üstüne pisliği boca ederek, bildirir…Kötü söz ölü gibidir. Onu açıkta bırakırsan kokar. Etrafı rahatsız eder hatta onunla insanlar hasta olur. En iyisi onu bir an önce toprağın altına koymak, yani gömmek… İyi söz de yağmur gibidir. Onunla
insanlar sevinir. Ürünleri bereketlenir. Buğday misali, Tohumu yeşerttiği gibi insanı ve ahlakı diriltir. Ab-ı hayat olur insana.Canına can katarak, ömür olur insana… O halde Ey İnsanlar; Tefrika, Fitne, Fesat ve Dedikodu üreten dillerimizle cehenneme çevirdiğimiz bu cennet dünyayı;Birlik, Merhamet, Dostluk, Adalet ve Ahlak üzerine kurulu dillerimizle gelin; cennetlereçevirelim. Çünkü o cevher var bizde…
Haydi Bismillah!