Ahmet SandalYazarlar

İSRAİL VARSA İNSANLIK YOKTUR

İsrail varsa, Dünya’da tat yoktur.

İsrail varsa, İnsana rahat yoktur.

İsrail varsa, mutlu hayat yoktur.

İsrail varsa, ıstırap ve çile var.

İsrail varsa, dert ve gaile var.

İsrail varsa, tuzak ve hile var.

İsrail varsa, acı ve feryat çok.

İsrail varsa, yıkıntı, harabat çok.

İsrail varsa, musibet, felaket çok.

İsrail varsa, gözyaşı dinmez.

İsrail varsa, hainler sinmez.

İsrail varsa, teröristler inmez.

İsrail varsa, yüzler gülmez.

İsrail varsa, huzur gelmez.

İsrail varsa, zalimler eğilmez.

İsrail varsa, hak, adalet arama.

İsrail varsa, şifa gelmez yarama.

İsrail varsa, sızı girer şurama.

İsrail varsa, kimse güvende değil.

İsrail varsa, can sanki tende değil.

İsrail varsa, huzur evrende değil.

İsrail varsa, uyku haramdır göze.

İsrail varsa, gaflet haramdır bize.

İsrail varsa, dinlenmek haramdır dize.

İsrail varsa, tüm insanlık dardadır.

İsrail varsa, tüm insanlık zarardadır.

İsrail yok edildiğinde tüm insanlık yarardadır.

İsrail varsa, başı eğiktir Müslümanın.

İsrail yok edildiğinde başı dimdiktir Müslümanın.

İsrail yok edildiğinde kuvveti çeliktir Müslümanın.

İsrail’i yok etmek, ezelden ebede bir görevdir bize.

İsrail’i yok etmek, ezelden ebede bir ödevdir bize.

İsrail’i yok eden kahraman, sanki bir devdir bize.

İsrail varsa, insanlık yoktur.

İsrail varsa, düşmanlık çoktur.

İsrail varsa, pişmanlık çoktur.

İsrail varsa, insanlık yoktur.

Bunlar şiir olarak yazdığım sözler ve sonsuza dek haykıracağım sesleniştir. Bu seslenişim benim imanımın aslıdır. Kim ki böyle bir seslenişe kulak vermez imanı paslıdır.

Doluyum, hüzünlüyüm ve İsrail’in olduğu bir Dünya’da yaşadığım için mutsuzum. Ancak bu hüznüm bana aynı zamanda güç ve kuvvet de veriyor. Dünya’da yaşama maksadımın temeli ve en büyüğü İsrail’i yok etmek üzerinedir. Bir tek hedefim varsa bu Dünya’da işte budur. İsrail’i haritadan kaldırmak ve yok etmek. Budur benim şu yalan Dünya’da asıl işim ve peşinde koştuğum iş. İsrail varsa, bizim de Dünya’da bir görevimiz var.

Daha açıkçası, İsrail’in olmadığı bir Dünya’da bizim imtihanımız ne olacaktı? İsrail varsa, en büyük imtihan vardır. O imtihanı geçmek bize en büyük görevdir.

İsrail dediğimizde kan emici, kan dökücü ve tüm Dünya’yı saran ve ele geçiren bir ahtapottan bahsediyorum. İsrail bir ahtapottur. Bu ahtapotun 6 kolu var. 1- Siyonizm. 2-Kapitalizm. 3-Emperyalizm. 4-Faşizm. 5-Komünizm. 6-Materyalizm.

İşte bir Müslüman bu 6 kollu ahtapotu yok etmek için çaba göstermeli ve çalışmalıdır. Bu görev yalnızca Müslümanlara düşen bir görev de değildir. Bu 6 kollu ahtapot tüm insanlığı yok etmeden önce, tüm insanlık birleşerek İsrail’i yok etmelidir.

İsrail denilen yapay Devlet, (Devlet de değil İsrail Terör Örgütü) 3 gün önce Filistin’de 55 Müslümanı katletti ve 3000’den fazla Müslümanı da yaralamıştır. Siyonistler, 14 Mayıs’ta Kudüs’te ABD Büyükelçiliğinin açılmasını protesto eden Filistinli Müslümanları katletmiştir. Katil İsrail, haklı olarak gösteri yapan insanlara dahi tahammül edememektedir. Bırakın gösteri yapmayı insanların ibadet ve seyahat haklarına dahi müdahale etmektedir.

Sözün özü şudur; “İsrail yok edilmezse tüm Dünya tehlikededir.” Tüm Dünya tehlikede olduğu gibi tüm insanlık tehlike altındadır.

İşin özü şudur; “İsrail varsa, insanlık yoktur.” İnsanlığa düşen görev, hep birlikte İsrail’i ortadan kaldırmak olmalıdır.

Olacak İnşaallah.

Ahmet SANDAL