İSRA VE MİRAÇ

Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi, Mescit-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescit-i Aksa ’ya götüren O Allah’ın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten, her şeyi işiten, her şeyi gören O’dur. İsra 1

Üç ayların içerisinde bulunduğumuz şu günlerde vuku bulan, mucizevi boyutundan çok bu günden ve olaydan ne çıkarmamız ve nasıl anlamamız gerekir diye Isra ve miraç olayına değinmek istedim.

Kelime anlamı olarak “İsra” gece yürüyüşü, “Miraç” ise yükselmek yükseğe çıkmak anlamına gelmektedir. Bu hadise Mekke’de Nübüvvetin 12 yılında vuku bulmuştur.

Namaz müminin miracıdır.” düsturuyla bir beşer olan Kulunu, Rabbimizin namazla makamını yükselttiği ve ödüllendirdiği gündür.

İmanın Allah ve Resulüne İhlas ve sıdk (Doğruluk) ile olması gerektiğini Ebubekir örneği ile Biz Müslümanlara öğreten gerçektir.

Hani Peygamber bu olayı topluma anlatınca, bu mucizevi olaya akıl erdiremeyenler; Peygamber ve Müslümanlarla alay etmek ve karalamak için bunu fırsat bilerek Ebubekir’e giderler. “Senin arkadaşın Mekke’den Kudüs’e bu gecede gidip- geldiğini söylüyor. Buna ne dersin.” diye umutla gittiklerinde, Aklının idrak edemediği bu hadiseyi duyan Ebu Bekir’in “Vallahi Muhammed söylüyorsa doğrudur.” Sözüyle İman ile Şirkin, Hak ile Küfrün test edilerek ayrıştığı gündür.

Bu gün “ Eğer benim bildiklerimi sizler de bilmiş olsaydınız muhakkak ki, pek az güler ve çok ağlardınız.” diyen o sorumluluk sahibi Peygamberimize ve şahsında bu sorumluluk bilinciyle yanıp tutuşan tüm Müslümanlara; Dinin Direği olan Namaz,

Bakara Süresi “Elçi ve O’nunla birlikte olan müminler, Rabbi tarafından o’na indirilene inanırlar: Hepsi, Allah’a, meleklerine, vahiylerine ve elçilerine inanırlar; O’nun elçilerinden hiç biri arasında ayrım yapmazlar ve: “İşittik ve itaat ettik. Bize mağfiret et ey Rabbimiz, zira bütün yolculukların varış yeri Sensin!” derler.” Ayet 285 ile

“Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: Kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine.” “Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama!” “Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma!” “Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevla’mızsın, hakikati inkar eden topluma karşı bize yardım et!” 286 ayeti ve

Allah’a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı müjdesinin verildi gündür.

Sunulan Kapla, sütü seçerek Paklığı, Saflığı, Temizliği yani fıtrata yönelmeyi tercih eden bir peygambere Cebrail’in “ Bundan öteye ben artık geçemem.” diyerek peygamberin “Eşrefin Mahlûkat” yani Yaratılmışların En hayırlısı makamına yükseltildiği gündür.

Bu idrak içerisinde geçen nice İsra ve miraçlar yaşayıp yaşatabilme temennisi ile ömrünüz İsra, hayatınız Miraç’ınız olsun inşallah.