İŞ KAZASILARINDA İŞÇİNİN SİGORTALI OLMAMASI

Kayıt dışı çalıştırılan işçinin ne zaman iş kazasına uğrayacağına kimse karar veremez.

İş Kazası aniden ortaya çıkar.

Sonuçları ise;

Ø Yaralanma,

Ø Uzuv Kaybı,

Ø Ölüm

KAZA GÜNÜ SİGORTAMI BAŞLATTI

işçi bilinçsiz ve haklarını bilmeden işyerinde çalışıyor.sigorta kapsamına alınmadığınıda ise iş kazası geçirdiğinde anlıyor ve sorunlar daha da büyümekte,bu durum işvereni çok ağır maddi kayıplarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Bu işyerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yönetmelik hükümleri de işlemiyor.

Hizmet akdine tabi çalışanlar

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılabilmek için sigortalının işverenle arasında Kanunun 3. maddesinde tanımlanan hizmet akdi bağının bulunması, işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması gerekmektedir.

Kanunda hizmet akdi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdi ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesi olarak tanımlanmış olup, 6098 sayılı Kanunun 393. maddesi ile hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olduğu, işçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmelerinde hizmet sözleşmesi sayılacağı öngörülmüştür. Hizmet akdi iki taraflı akitlerden olup tarafları birbirine taahhütlerle bağladığından, hizmet akdinde hukuki bağımlılık şarttır. Hizmet akdinin varlığından söz edilebilmesi için işçinin işverenin emir ve görüşleri doğrultusunda işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsiz sürede çalışması ve bunun karşılığında da işverenden ücret alması gerekmektedir.

4857 sayılı Kanunun 8. maddesinde ise iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafında (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanmış olup, hizmet akdinin içinde iş, ücret, bağımlılık ve zaman unsurları bulunmaktadır.

Sigortalılığın başlangıcı

Kanunun 4-1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları, çalışmaya, mesleki eğitime, staja veya kursa başladıkları tarihten itibaren başlar.

KAZA GÜNÜ SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMESİ İŞVERENİ KURTARMAZ AYRICA KARŞILAMASI GEREKEN MADDİ KÜLFETİDE VAR

Kaza adli bir vaka olarak,polis yada Jandarma kayıtları ile SGK bildirilecektir.

Sonucunda iş kazası olduğundan sigortasız işçinin tüm sağlık giderleri ve iş göremezlik ödenekleri işverenden tahsil edilecek,sürekli iş göremezlik geliri bağlanması halinde bu gelirlerde işverenden tahsil edilecektir.

Sigortasız işçi çalıştırmadan dolayı İPC kesilecektir.

Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü de iş kazasının 3 işgünü içinde bildirilmemesinden dolayı işyeri tehlike derecesine ve çalışan sayısına göre İPC düzenlenecek,işverene ayrıca 6331 sayılı yönetmelik hükümlerine göre de İPC muhatap olacaktır.

ALİ CABADAK

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI

05459017898

ali_cabadak@hotmail.com