İMAN EDENLER

Ey iman edenler! (Allah’tan) sabır ve salat(namaz ve dua) ile yardım isteyin. Zira Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara 2:153)

Fakat insanlar içerisinde Allah’tan başka birtakım varlıkları Allah’a eşdeğer rakip güçler olarak görüp, onları Allah’ı sever gibi sevenler de var. Oysa ki iman edenler en çok Allah’ı severler. Kendi kendine kötülük edenler, azaba uğratıldıkları zaman görecekleri gibi, keşke tüm kudretin sadece Allah’a ait olduğunu ve azabı en çetin olanın yalnızca Allah olduğunu görseler! (Bakara 2:165, )

Siz ey iman edenler! Size rızık olarak bahşettiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin; gerçekten O’na kulluk ediyorsanız eğer. (Bakara 2:172, )

Siz ey iman edenler! Oruç tıpkı sizden öncekilere olduğu gibi size de yazıldı; belki bu sayede takvaya erersiniz: (Bakara 2:183, ) Demek ki oruç insana sorumluluk bilinci aşılar.

Ey iman edenler! Hep birlikte teslimiyet yoluna girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin! Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. (Bakara 2:208, ) Şeytan dururken insanın başka düşman aramasına gerek yok. Hz: Nebinin (A.s) deyimiyle sizi öldürmeye gelen sizde dirilsin

Şüphe yok ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler var ya; işte ancak onlar Allah’ın rahmetini umabilirler: Allah tarifsiz bağış sahibidir, eşsiz merhamet kaynağıdır. (Bakara 2:218,)

Siz ey iman edenler! Kendisinde pazarlığın, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmezden önce size rızık olarak bahşettiklerimizden harcayın! Zira nankörler zalimlerin ta kendileridir. (Bakara 2:254,) Size verilen herşeye nimet olarak bakın.

Siz ey iman edenler! İnsanlara gösteriş için malını harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimse gibi, başa kakarak ve gönül inciterek yardımlarınızın sonucunu iptal etmeyiniz. O kişinin hali, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayaya benzer: bir sağanak yağar, onu cascavlak bırakıverir. İşte bu gibilerin, yaptıklarından hiçbir kazançları olamaz. Zira Allah kafir bir topluma asla rehberliğini bahşetmez. (Bakara 2:264,) Yani iman edenler inciterek infak yapmazlar.

Siz ey iman edenler! Kazancınızın temiz ve helal olanından ve sizin için topraktan bitirdiğimiz ürünlerden karşılıksız harcayın; fakat, size verildiğinde gözü kapalı olmadıkça el uzatmayacağınız, bayağı ve haram olanı vermeye kalkmayın! (Gönül rajatlığıyla kendiniz kullanmayacağınızı vermeyi)Zira iyi bilin ki, Allah (kendi kendine ve tüm varlığa) yetendir, hamdin her türüne layıktır. (Bakara 2:267,) Hani hoca yoğurt götürürken satırın kulpu kırılmış yoğurt dökülmüş bakmış çare yok, babamın hayrına olsun demiş; böyle yapmayın.

Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; ve eğer Allah’a yürekten güveniyorsanız, faizden kaynaklanan kazançların tümünden vazgeçin! (Bakara 2:278,) Çünkü faiz yiyen kimseler, başkasının değil sadece şeytanın dokunarak aklını çeldiği kimse gibi hareket ederler. Onlar Alışveriş de faiz gibidir derler. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Her kim Rabbinden kendisine nasihat gelir gelmez bu işe son verirse, evvelki kazançları ona, onun hakkında karar vermek de Allah’a kalır. Her kim de dönerse, içerisinde kalıcı oldukları ateşe mahkum olanlar işte bunlardır. (Bakara 2:275,)

Selam ve dua talebiyle.