İLME ADANMIŞLIK

İLME ADANMIŞLIK

Bizler İslamiyete, ilayi kelimatullaha yani rabbimizin büyük ve mukaddes ismini aziz ve yüce kılmaya, iman ve Kur’an hizmetine riyakarlık yapmadan, samimi bir niyetle adanmış insanlarız.

Yediğimiz helal ve temiz ekmek; aklımızı, fikrimizi, ruhumuzu, kalbimizi nurlandırıp, üslubumuzu süsleyerek hakikatlerin sevilen bir halde, en güzel şekilde, kalbimize yansıması neticesini veriyor. Bu işe Allah için baş koyan insanların kazancında zerre miktar haram ya da gayri meşruluk yoktur. Esas görevimiz maddi ve manevi yönden fukaraların imdadına yetişmektir. Hakiki görevimiz rahatlık içinde saltanat sürmek değildir. İman ve İslamiyet nuruna susamış gönülleri irşad ve ıslahtır. Yoksulların rızkını yetiştirmek, ilim ve maneviyata aç gönüllere tevhid hakikatini tebliğ etmektir.

Toplumumuz içerisinde başta çocuklar ve gençler olmak üzere bütün insanları ilim öğrenmek için okuyup araştırmaya yani bir dava adamı ve bir misyon adamı olmaya teşvik, şuurlu her mümin için üzerine yüklenmiş mühim bir vazifedir. Bizim de gerçek dindar ve vatansever gazeteciler ve yazarlar olarak yapmaya çalıştığımız da budur.

Yine en mühim ve asli vazifelerimizden biri, her yaştan, her politik görüşten, her dünya görüşünden, her mezhepten, her cinsiyetten ve gruptan insanlara sağlam ve düzgün (sağlıklı-sıhhatli) bilgiler vererek toplumsal bir hizmet ifa etmektir.

Efendimizin şu sözü ile noktayı koyalım; “İlim öğrenme yoluna giren, Allah’a ulaşma yoluna girmiştir.”

DİP NOT: Daha önce başka bir makalede başlıca islami eserlerden bir kısmını dikkatinize sunmuştum. Her bir konu başlığı dini ilimlerden bir ilim dalının ismiyle, daha sonra o ilim dalına kaynak teşkil eden temel eserler sırasıyla yazılmıştı. Bilgilerinize saygıyla arz olunur.

SERKAN İPEK