İDEAL İSLAM HANIMLARI 2

Osmanlı medreselerinde eğitim olarak yetişmiş genç bir muallim ve onun ehli namus, ehli takva hanımı cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıllar içerisinde o zamanki tek parti diktası olan CHP zihniyetinin yaptırımı olarak akşamları halk evlerinde düzenlenen bol içkili ve danslı toplantılara katılma mecburiyeti gibi bir yaptırımla karşı karşıya kalmışlardır. Önlerinde iki seçenek vardır; eğer danslı baloya gitseler azıcık bir dünyalık menfaat kazanırlar ancak dinlerine ve ahiretlerine zarar gelecek, ahlaken düşük bir hale yuvarlanarak ebedi ahiret hayatlarını mahvedecekler. Gitmeseler ahlak, din, maneviyat, iffet ve namuslarına zarar gelmeyecek, haysiyetlerini muhafaza edecekler. Fakat ahlaksız insanlar tarafından dışlanacaklar, ayıplanacaklar, ceza ve sürgün yemenin muhtemel olduğu bir duruma düşecekler. 

Bu iffetli, ehli hakikat çift baloya  giderek haramlara düşmek yerine şehir merkezinden ve danslı baloya katılma zorunluluğundan uzak olan sürgün yerleri köylerde görünüşte çileli ama hakikatte ve Allah nazarında rahat ve sevaplı, terki kebair etmenin verdiği iç huzuru ve gönül rahatlığı ile ömürlerini sürdürmüşlerdir. Ve hatta zalimlerin baskı ve zülümlerinden uzak kalmışlardır. Muallim öğrencileri ile beşeri ve dini her türlü eğitimi özgürce gerçekleştirirken mübarek hatunu ise bayan talebeleri yıllarca Kuran öğretmek ile meşgul olmuştur. 

Allah hizmetlerini kabul buyursun, ecir ve mükafatlarını fazlasıyla versin, mekanları cennet olsun. 

Bu insanlar gibi nice insanları hayır ve dua ile yâd ediyoruz. Allah rahmeti ile muamele eylesin. 

Tek parti döneminin laikçi, dindışı zihniyetinin serseri, seküler bir toplum meydana getirmek için zülüm ve zorbalık ile hakiki imanlı, samimi müslüman, ehli takva ve ehli ilim kişiler üzerine zorla yaptığı bu dayatmalardan ders almamız ve aynı durumlara düşmemiz ümidiyle…