İDEAL İSLAM HANIMLARI 1

Başta Osmanlı devri olmak üzere yüzyıllardır kadınların statüsü ve konularına dair Mason ve Yahudi destekli kadın hakları savunucuları (feministler) ile kadınların İslam fıkhına yani şeriata uygun bir vaziyete gelmesini isteyen dindar muhafazakar güçlerin çatışmasına şahit olmaktayız. 

Ahzab Suresi 33. ayette ilahi bir şekilde; “Evlerinizde oturun… açılıp saçılmayın.” emrini veren Allah, kadınların iffetlerini muhafaza etmelerini ve topluma faydalı olacak nesiller yetiştirmelerini istemektedir. Allah, kadınların ahlaken düşük toplumsal hayat içinde ezilmelerine mani olacak şekilde düstur ve prensipleri va’z edip emretmiştir. 

Nur suresinin 31. ayet ve Ahzab Suresi 59. ayetlerinde Cenabı Allah kadınlara açıkça örtünmelerini emretmiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşu ile mason ve münafıklarca desteklenen, sözde kadın haklarını savunuyormuş ve kadınlar ezilmekten koruyormuş gibi masumane bir maske arkasına saklanmış sinsi ve feminist gruplar yaptıkları amansız faaliyetlerle kadınların evlerinde hürmetle oturmalarını ve saygın bir statüde yaşamalarını savunan ve bunun için çabalayan dindar kesimi aldatıp mağlup ederek, kadınların haysiyetlerini tabiri caiz ise pay-i mal ile ayaklar altına alıp 1300 senedir kocasının ve yuvasının gerçek sultanı, çocuklarının şefkatli mürebbisi, örtüleri içinde onurla, şerefle ve haysiyetle yaşayan İslam kadınlarına saygınlık veriyormuş aldatmacasıyla muhterem Ana ve Bacılarımızın onurunu rezil ve rüsvay etmişlerdir. 

Açık seçikliği en fazla isteyen ve tahrik eden film, sinema, bu konuda hassas olmayan gazete ve dergiler gibi vasıtalarla İslam cemiyetinde derin sarsıntı ve travmalara sebep olan, münafık mason ve din düşmanlarının yayınlarına, sinsi ve hain faaliyetlerine karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. 

Hakiki bir mümin gaflete düşmez ve düşmemelidir. “Müminin ferasetinden sakınınız zira o baktığı zaman imanın nuruyla bakar.” düsturu bu durumu özetlemektedir.