HZ. RESULÜ NASIL ÖRNEK ALACAĞIZ? (3)

Hz. Resulü örnek alma konusundaki hasbihalimize bugün de devam ediyoruz. Çünkü O, bize örnek olsun diye yüce kitabımızda ayrıntısı ile anlatılmaktadır.

Allah’tan başka kimse haram koyamaz. İnsan ancak yasak koyar. Örneğin ‘Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.’ Bu haram anlamına gelmez, sadece devletin koyduğu bir yasaktır.

“De ki: Gelin, Allah’ın size neyi haram ve dokunulmaz kıldığını aktarayam: O’ndan başka şeylere kesinlikle ilahlık yakıştırmayın; anne-babaya iyi davranın; rızkınıza ortak çıkar endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, zira sizin de onların da rızkını Biz veriyoruz; açık ya da gizli, sizi mahcup edecek bir günaha yanaşmayın; haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın kutsal saydığı insan hayatına kıymayın: Allah size işte bunları emretti ki aklınızı kullanabilesiniz.” (En’âm 6:151)

“Sor (onlara): Ya Allah’ın sizin yararlanmanız için ikram ettiği, sizin de (keyfi olarak) bir kısmını haram bir kısmını helal saydığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki: Size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” (Yûnus 10:59)

“(Ki) O size yalnızca leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen (hayvanı) haram kılmıştır! Fakat mecbur kalan kişi, haddi aşıp zorunlu miktarı geçmeden (yemişse), bilsin ki Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.” (Nahl 16:115)

“Artık, dilleriyle yalan beyanda bulunup, üstelik uydurduğunuz yalanı (da) Allah’a isnat ederek Bu helaldir, bu da haramdır! demeyin! Çünkü uydurdukları yalanı Allah’a isnat edenler asla kurtuluşa eremezler.” (Nahl 16:116)
“Sen ey peygamber! Eşlerin(den bir kısmının) rızasını kazanmak için, neden Allah’ın helal kıldığı şeyi kendine haram ediyorsun? Yine de Allah çok bağışlayıcıdır, sınırsız bir merhamet kaynağıdır.” (Tahrîm 66:1)
Eğer bu ayetler kesmiyorsa dilediğinizi yapın, diyecek bir şey yok.

“Emeksiz kazancı haram-helal demeden açgözlülükle boğazınıza geçiriyorsunuz.” (Fecr 89:19)
Hz.Peygamber’in yaşadığı hayatın ve örnekliğin kaynağı nedir? Anlaşılmadıysa hayata dair yüzlerce örnek var, Hayat Kitabı Kuran’da. Burda şu hadisi hatırlamadan olmaz herhalde; Hz. Peygamber’in vefatından sonra ashab Hz. Aişe annemize gelerek ‘onun hayatı neydi’ diye sorduklarında Hz. Aişe annemizin ‘siz hiç Kur’an okumuyor musunuz’ dediğini bilmeyeniniz yoktur herhalde.

Selam, dua ve dua talebiyle.