HİKMET ARAYIŞLARI – II

Yüce kitabımız Kuran’ın ayetleri ile geçen hafta başladığımız hikmet arayışlarına devam edeceğiz inşallah. Hikmetin kimlere verileceği bahsinde Rabbimizin dilediğine hikmet vereceği ve hikmet sahibi olmak için Allah’ın çizdiği dosdoğru yoldan ayrılmamak gerektiği ile ilgli ayetleri beyan etmiştik. Rabbimizin bağışlayıcılığı, anne babaya gösterilecek ihtimam, alçakgönüllülük, iyilik ve infak konularında çeşitli ayetleri zikretmiştik. Bu yazımızda da ayetler aktararak arayışımıza devam edelim.

“Şu halde, çocuklarınızı rızkınıza ortak olur endişesiyle öldürmeye kalkmayın! Onları da sizi de besleyecek olan Biziz: şüphesiz onları öldürmek büyük bir cürümdür.” (İsrâ 17:31). Evet, belki bu gün aleni olarak çocuğunu öldüren yok ama kürtaj yoluyla ne kadar katliam yapıldığını kimse bilmiyor. Rızık konusunda Allah kefildir. Hatta çocuğu dünyaya gelen ailelerin rızıkları artmış olduğunu bir çoğumuz etrafımızda müşahede etmişizdir.

“Ve sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o arsızca bir hayasızlık ve çirkin bir yoldur.” (İsrâ 17:32). Dikkat ederseniz ‘zina yapmayın’ demiyor ‘zinaya yaklaşmayın’ diyor. Eğer yaklaşırsanız muhtemeldir ki yaparsınız demeye getiriyor.

“Allâh´ın harâm kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksızlıkla öldürülürse, onun velisi (olan mirâsçısı)na yetki vermişizdir (öldürülenin hakkını arar. Fakat o da) öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiş(yetki verilmiş)tir.” (İsrâ 17:33). Haksız yere incitme. Haklı olsan bile haddini aşma. Oldukça net.

“Yetimin malına da, -kendisi (ergenlik çağına erinceye kadar) yapacağınız en uygun ve olumlu tasarruflar dışında- yaklaşmayın. Yine, verdiğiniz her (meşru) söze sadık kalın! Şüphesiz söz veren herkes bundan dolayı hesaba çekilecektir.” (İsrâ 17:34). Unutma, insanın kamerası üç boyutlu kayıt yapar, Allah ın kamerası belki de üçbin boyutlu kayıt altına alır. Bir de söz söyleyene kadar söz senin esirinken, söyledikten sonra sen sözünün esirisin.

“Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” (İsrâ 17:35). “Hile yapma, kimseyi aldatma, aldatan bizden değildir.” diyor, Hz. Peygamberimiz.

“Ve bilmediğin bir şeyin peşinden gitme! Çünkü kulak, göz ve gönül; bütün bunlar (hesap günü) ondan dolayı sorguya çekilecektir.” (İsrâ 17:36). Yarın mahşerde bu organların lehine ya da aleyhine şahitlik edecek. Kısaca bilmediğin işin ardına düşme.

“Ve yeryüzünde çalım satarak dolaşma! Unutma ki sen ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.” (İsrâ 17:37). Sakın ha! Kibre kapılma. Ne olursan ol, unutma senden büyük Allah var. Tevazuyu elden bırakma.

“Bütün bunların asıl kötülüğü, Rabbinin katında hoş karşılanmamış olmalarıdır.” (İsrâ 17:38). Yukarıdaki ayetlerde sayılan olumsuz olanlar Allah katında hoş olmayan işlerdir.

“Bütün bunlar, Rabbinden sana vahyedilen, amacı gerçekleştirme hususunda en isabetli hükümlerden(hikmetlerden, bilgilerden) bir bölümdür. (Ey İnsan!) Sakın Allah’la birlikte başka bir ilah edinme! Yoksa kınanmış ve dışlanmış biri olarak cehennemi boylarsın.” (İsrâ 17:39). Sana ulaşan vahiy de en isabetli hükümlerdendir. Bu ayetlere dikkat ederseniz, şahsınız üzerinden ikinci ve üçüncü şahıslara yapılan ikram ve iyilikler var. Bu ayetler hayatımızda yer edince zaten hikmeti bulmuş olacağız inşallah.

Bir başka yazımızda da hikmetli kişilerin neler yaptığını anlamaya çalışırız. Selam, dua ve dua talebiyle.

Muhittin KANDIRMAZ