‘’ HİKMET ‘’

‘’ HİKMET ‘’
31 Aralık 2019 Salı - 956 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

Hikmet, bilinmeyen nokta, ilim, adalet, Allah’a itaat, fıkıh, yaradılıştaki ilahi gaye, ahlaka ve hakikate dayalı kısa söz anlamlarına gelmektedir. Köküne inecek olursak Arapçada –HKM- kökünden türemiş bir kelimedir: hüküm, hükümet, ihkam, hekim, hakim, hakem bu kelimelerde aynı kökten türemiştir, yani hikmet ile bağdaştırabilir. Bir işi başka bir işe bağlamaya, yani bir yargıya varmaya hüküm dendiği gibi; doğru olan herhangi bir yargıya da hikmet denilir. Demek ki bilgiye dayanan amel, yararlı bir sonuç veren bilgi hikmettir. Hikmet, hem ilimdir, hem de isabetli, tutarlı, muhkem, ameldir. İnsanın teorik bilgiyi kavradıktan sonra, onların gereğine uygun davranıp üstün gayeye ulaşmasıdır. Kısacası; yapılan işin ilmin gereğine uymasıdır. Kuran’a göre hikmet, derin ve yararlı bilgidir. ‘’ İsabetli hüküm verme yeteneğine (hak edene) vermeyi diler; ama kime isabetli hüküm verme yeteneği bahşedilmişse, doğrusu ona tarifsiz büyüklükte bir servet bahşedilmiştir; fakat, derin kavrayış sahiplerinden başkası bunu düşünüp kavrayamaz.’’ (Bakara-269)

Hikmet, alim kişinin ilmini, adaleti ortaya çıkaracak tarzda tatbik etmesini sağlayan Allah vergisi bir ilimdir. Bu ilim kime verilmişse (kim kazanmışsa) ona büyük hayır verilmiştir. Hikmetin dinde üç yönü vardır. Derin anlayış sahibi olma (fıkıh), her şeyi yerli yerine koyma (adalet), anlamak ve bilmek (ilim). İsra suresinde (23-37) geçen emirleri dikkate alırsak hikmete daha da yaklaşmış oluruz.

‘’ Zira senin Rabbin, başkasına değil yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi… Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara “Üf!” bile deme ve onları azarlama! Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle!’’ (İsra-23)

‘’Dahası, o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol-kanat ger ve de ki: “Rabbim, o ikisi beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi, sen de onları merhametinle kolla!” (İsra-24)

‘’(Ey insan!) Yakınlık sahiplerine hakkını ver; düşküne ve yolda kalmışa da… Fakat sakın ola ki (elinde avucunda olanı) amaçsız bir biçimde saçıp savurma!’’ (İsra-26)

‘’Şu halde, çocuklarınızı rızkınıza ortak olur endişesiyle öldürmeye kalkmayın! Onları da sizi de besleyecek olan Biziz: şüphesiz onları öldürmek büyük bir cürümdür.’’ (İsra-31)

‘’Ve sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o arsızca bir hayasızlık ve çirkin bir yoldur.’’ (İsra-32)

‘’ Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın dokunulmaz kıldığı hiçbir cana kıymayın! Zira haksız yere canına kıyılan kim olursa olsun, işte onun velisine (eşdeğer bir ceza konusunda) yetki tanımışızdır; fakat o katl cezasında (belirlenen) sınırı aşmasın; şu da bir gerçek ki, zaten o yardıma mazhar olmuştur.’’ (İsra-33)

‘’ Yetimin malına da, -kendisi (ergenlik çağına erinceye kadar) yapacağınız en uygun ve olumlu tasarruflar dışında- yaklaşmayın. Yine, verdiğiniz her (meşru) söze sadık kalın! Şüphesiz söz veren herkes bundan dolayı hesaba çekilecektir.’’ (İsra-34)

‘’Ve ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun! Tartıp değerlendirdiğinizde (ise) dosdoğru kıstas ile tartıp değerlendirin! Böylesi çok daha yararlı ve sonuç alma açısından çok daha güzeldir.’’ (İsra-35)

‘’Ve bilmediğin bir şeyin peşinden gitme! Çünkü kulak, göz ve gönül; bütün bunlar (hesap günü) ondan dolayı sorguya çekilecektir.’’ (İsra-36)

‘’ Ve yeryüzünde çalım satarak dolaşma! Unutma ki sen ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.’’ (İsra-37)

‘’ Bütün bunların asıl kötülüğü, Rabbinin katında hoş karşılanmamış olmalarıdır.’’ (İsra-38)

Yorumlar kapatıldı.

 
PAZARCIK HAVADİS GAZETESİ
İnce Ofset ve Matbaacılık www.pazarcikhavadis.com
Şehit Nurettin Ademoğlu Mah. pazarcikhavadisgazetesi@hotmail.com
Prof.Dr. Faruk Özer Cad. No:77 pazarcikhavadis@gmail.com
Pazarcık/Kahramanmaraş info@pazarcikhavadis.com
TEL: 0 344 311 48 85
TEL: 0 536 201 05 94 Köşe yazılarında sorumluluk yazı sahibine aittir.