GÖLGE YÖNETİCİ Mİ BİLGE YÖNETİCİ Mİ?

Herkes gölge yönetici olabilir. Ancak çok az kimse bilge yönetici olabilir. Bu Ülkede ister kamu sektöründe olsun, isterse özel sektörde olsun “gölge yöneticiye ihtiyaç yoktur, ancak bilge yöneticiye ihtiyaç çoktur.”
Osmanlı Devletini cihanşümul bir Devlet haline getirenler, “gölge yöneticiler değil, ancak bilge yöneticilerdir.”
Bu Ülkede eğer işler iyi gidiyorsa, bunu sağlayanlar gölge yöneticiler değil, bilge yöneticilerdir. Eğer bir Ülkede işler kötü gidiyorsa, bunun müsebbibi bilge yöneticiler değil, gölge yöneticilerdir.
Şimdi, bu gölge yönetici nedir? Bilge yönetici kimdir? şeklindeki sorular kafanızda uçuşup duruyordur.
Önce gölge yöneticinin ne olduğunu sizlere birkaç madde halinde özetleyeyim:
1-Gölge yönetici kişiliksiz ve derdi koltuk olan karaktersiz insanlardır.
2-Gölge yönetici koltuğundan güç alan ve koltuğu elinden gittiğinde bir hiç olan zavallı bir yaratıktır.
3-Gölge yönetici kendine ve yalnız yakın çevresine çalışan ve Ülkenin ve Milletin geleceği umrunda dahi olmayan alçak bir mahluktur.
4-Gölge yönetici üstlerinin emrini sorgusuz-sualsiz yerine getiren kabiliyetsiz bir adamdır.
5-Gölge yönetici torpil ve kayırma ile makam ve mevki kapan bir atmaca gibidir.
6- Gölge yöneticinin hırsı aklını mağlup etmiştir.
Gölge yönetici için daha bunun gibi onlarca tespit sıralanabilir. Ancak, bu 6 tespit şimdilik yeterlidir.
Zaten, gölge yönetici üzerinde durmaya da gerek yoktur. Bizim meselemiz ve maksadımız bilge yöneticidir. Bilge yönetici kimdir? İşte bunun özelliklerini tanımlamak daha mühimdir.
1-Bilge yönetici liderlik vasfını üzerinde bulunduran ve doğru işi, doğru yerde ve doğru vakitte yerine getiren bir kişidir.
2-Bilge yönetici hırslı değildir, hırsız değildir ve yalnızca Vatanı ve Milleti için çabalayan bir insandır.
3-Bilge yönetici adalet üzere iş yapan ve Hakkaniyet doğrultusunda çalışan bir neferdir.
4-Bilge yönetici oturduğu koltuktan şeref almaz, bilakis oturduğu koltuğa şeref verir.
5-Bilge yönetici akıl ve izan üzere hareket eder, yönetim işlerine asla nefsini ve hislerini karıştırmaz.
6-Bilge yönetici hiçbir göreve ve makama talip olmaz, makam ve mevki peşinde değil, görev ve hizmet aşkındadır.
7-Bilge yönetici paraya, pula önem vermez, manevi değerlere ve kalıcı eserlere önem verir.
8-Bilge yönetici kamu yararını kişisel yarardan üstün tutar, kişilere değil topluma hizmet eder.
Evet, bilge yöneticinin de belki binlerce özelliği vardır. Şimdilik bu belirtilen özellikler yeterlidir. Zaten anlayan anlamıştır.
Zaten bu yazıda maksat bilge yönetici ile gölge yöneticiyi kıyaslamak değil, maksat gölge yöneticileri Ülke yönetiminden mümkün olduğunca uzaklaştırılması gerekliliğine işaret ederek, Ülke yönetiminin bütün kademelerini bilge yöneticilere teslim etmenin en büyük gereklilik olduğuna dikkat çekmektir.
Yazımın bu noktasında özellikle şu hususu belirtmek istiyorum: “Yönetim için hırsla ve acayip bir iştahla sağa-sola müracaat edenlere asla görev vermeyin. “ Görev istenmez, görev verilir” kuralını uygulayın.
Yönetim görevlerinde bilge yöneticileri çoğaltmak için Osmanlı’daki Enderun benzeri bir yapılanma kurun. Bu Enderun’da yetişmiş kişileri Devlet görevlerinde yönetici olarak istihdam edin. Yönetim görevinde yanlış yapanı ve bilge yönetici değil de gölge yönetici haline gelenleri de anında ve gecikmeksizin görevden uzaklaştırın.
Bilge yönetici ve gölge yönetici hakkında yazmış olduğum bu yazının sonunda şu müşahedemi de sizlerle paylaşmak istiyorum: “Günümüzde kalkınamamış ve ilerleyememiş Ülkelerde gölge yöneticiler çoğunlukta ve bilge yöneticiler ise bir elin parmakları sayısından daha azdır.” Bir Ülkede kalkınamamışlık ve ilerleyememişliğin asıl nedeni de işte budur.
Gelin bu noktada kendi tarihimize dönelim ve şunu düşünelim: Osmanlı nasıl 3 kıtada ve yedi denizde hüküm sürdü? Nedeni bilge yöneticilerin çoğunlukta olmasıdır. Osmanlı neden yıkıldı? Ülkeyi gölge yöneticiler ele geçirdi. Hırsı akıllarını geçenler iş başına geldi ve koskoca Osmanlı’yı yıkıma götürdüler.
Öyleyse, bir Devletin ayakta kalması ancak bilge yöneticiler ile mümkündür. Bilge yöneticiler ile yönetilmeyen bir Ülkenin yıkılması mukadderdir.
Yüce Rabbim (cc), bilge yöneticilerin sayısını çoğaltsın ve Ülke yönetiminde söz sahibi eylesin. Amin
Ahmet SANDAL