EMZİRME ÖDENEĞİ

2013/20 sayılı SGK Genelgesinin üçuncü maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 16’ınci maddesine göre, sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, Kanunun 4’uncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına veya gelir aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle gelir aylık alan erkeğe diğer şartların yerine getirilmesi şartıyla emzirme ödeneği ödenmektedir.Emzirme ödeneği verilmesi için aranan şartları yerine getiren erkeğin; isteğe bağlı sigorta, 2925 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanunun ek 5’ınci veya ek 6’ınci maddeleri kapsamında sigortalı olması nedeniyle haklarında analık sigortası hükümleri uygulanmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilecektirEmzirme ödeneğinde 120 gün şartı var:Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 5510 sayılı SS ve GSS

Kanununun 4’uncü maddesinin birinci fıkrasının;

  1. a) (a/SSK) kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
  2. b) (b/BAĞ-KUR) kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır.Emzirme ödeneğinde 300 gün şartı dikkate alınır:

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 5510 sayılı SS ve GSS Kanununun 9’uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir.Emzirme yardımı için dilekçe şartı kaldırıldı  Emzirme yardımı ödeneği verilebilmesi daha önce sigortalıların yazılı olarak talepte bulunmaları şartına bağlıydı. SGK’ nın açıklamasına göre, Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilecek ve herhangi bir şart aranmaksızın emzirme ödeneği ödenecektir.5510 sayılı Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre analık sigortasından 4/a (SSK) ve 4/b ( Bağ-Kur) kapsamında olanlara her çocuk için 133 TL (2017 yılı için) emzirme ödeneği verilmektedir.Emzirme ödeneklerinin daha kısa sürede ilgililere ödenebilmesini sağlamak amacıyla yapılan düzenleme ile artık emzirme ödeneği verilmesinde aranan yazılı talep şartı kaldırıldı

 

ALİ CABADAK

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI