DULKADİROĞLU BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Dulkadiroğlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci’nin başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan meclis toplantısı açılış ve yoklamayla devam etti. Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı: BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ; 1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi, 2- Maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi, 3- Temel Üstü Vize Ücretinin görüşülmesi, 4- Ödenek aktarılmasının görüşülmesi, 5- Aslanbey Mahallesi 140-142-6748-6749-6757-6758 nolu Adalar ve çevresine ilişikin imar plan tadilatlarının görüşülmesi, 6- Dereli Mahallesi 8426 Ada 3 Parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi, 7- Dereli Mahallesi 8426 Ada 1 Parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi, 8- Dulkadiroğlu Mahallesi 1493 ada 4 parsel numaralı arsanın bedelsiz devrinin görüşülmesi, 9- Yenişehir Mahallesi 130 ada 163 parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi, 10- Namık Kemal Sosyal Etkinlik Merkezi Yönetmeliğinin görüşülmesi, 11- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi, 12- Dilek ve temenniler, Kapanış.