DAVA ŞUURU

İman ve İslam’a, vatan ve millete hizmet ne için yapılmalıdır?

İman ve İslam’ın güzelliklerinidan bahsetmek zorundayız. Bunu yaparken de insanları sıkmadan, ihtiyaç hissedenleri muhatap alarak yapmak zorundayız. Aziz vatanımızı hem terk edip hem de ecnebilere satmak değil, memleketimizi yüceltmek için gayret sarf etmek zorundayız. Bunu da gelecek neslin “Tüh, o asrın tembel ve gayretsiz adamlarının yüzlerine…” dememesi ve yüzümüze tükrükleri gelmemesi adına yapmalıyız. 

“Hubbil vatani minel İman.” şeklinde Resulullah Efendimize atfolunan bir ibare vardır. Hadis ulemasının ekseriyeti bu ibarenin Resulullah Efendimizin (asm) mübarek ağızlarından çıkmadığına dair ittifak etmişlerdir. Hadisi Mevzu yani gerçek olmayan, uydurma hadis demişlerdir. Ancak bazı ulema ‘her mevzu hadisin manası yanlış demek değildir’ şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

“Hubbil vatani minel iman.” ibaresi mealen; “Vatan sevgisi imandandır.” anlamına gelmektedir. Burada vatanını terk ederek, kuvvetli ve büyük ecnebi devletlere kaçarak, orada onlardan himaye ve destek görmek niyetiyle vatanını İslam düşmanı zalimlere satanlara bir ikaz ve işaret var. 

Allah biz samimi müminleri onlar gibi olmaktan, onlar gibi yapmaktan, onlar gibi yaşamaktan muhafaza eylesin.

Bizler, bizden sonra yani gelecekteki samimi dindar müslümanlara, iman ve İslam’ın hakikatlerinin bozulmadan ve değiştirilmeden intikali için çabalamalıyız. Hem ilim, hem maneviyat, hem siyaset, hem de ticaret sahalarında yapabileceğimizin en iyisini yapmak niyetiyle ve bizden sonra gelecek nesli düşünerek onların menfaatleri için de çalışmalıyız. Bu sayede yaptığımız hayırlı işler neticesinde bizden sonra gelen neslin hayır dualarını alacağımızın ve ruhumuza rahmet yağacağının farkında ve idrakinde olmalıyız. 

Serkan İPEK