GSS BORCU OLANLAR DİKKAT

Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak. Lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunu gençlere 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir […]

02 Aralık 2020 Çarşamba

MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE MALULEN EMEKLİLİK

Yaptığı işten dolayı hastalandıkları tespit edilenler kaç yaşında olurlarsa olsunlar hiçbir yaş şartı gerekmeksizin hemen SGK’dan emeklilik geliri almaya hak kazanabilmektedir. İş veya meslek kaynaklı hastalıklar diğer hastalıklardan farklı olarak meslek hastalığı olarak değerlendirilmektedir. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli […]

25 Kasım 2020 Çarşamba

ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ

Emekli aylığı; ortalama kazanç, prim gün sayısı, enflasyon, büyüme hızı gibi birçok faktöre göre tespit ediliyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızının yüzde 30’u üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık kazanç ile aylık […]

18 Kasım 2020 Çarşamba

TORBA KANUN”UN EN SON KABUL EDİLEN MADDELERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Vergiden Muaf Esnaf Uygulaması Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari […]

11 Kasım 2020 Çarşamba

TORBA YASADA BAĞ KUR BORÇLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lular için, TBMM gündeminde bulunan yasa teklifi ile iki seçenek sunulacak. BAĞ-KUR’lular ya prim borçlarını peşin ödeyecekler veya yapılandıracaklar ya da sigortalılık süreleri durdurulacak. Durdurulan süreler emekliliklerine sayılmayacak. TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan istihdam paketine Plan Bütçe Komisyonu’nda eklenen borçların yapılandırılmasıyla ilgili önergelerle BAĞ-KUR borçluları için de ayrı […]

04 Kasım 2020 Çarşamba

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ SGK BORÇLARI

· SSK sigorta primi, · SGK idari para cezaları, · Emeklilik keseneği, kurum karşılığı, · İşsizlik sigortası primi, · Sosyal güvenlik destek primi, · İlgili mevzuata göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, Yapılandırma kapsamında […]

28 Ekim 2020 Çarşamba

ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ

Emekli aylığı; ortalama kazanç, prim gün sayısı, enflasyon, büyüme hızı gibi birçok faktöre göre tespit ediliyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızının yüzde 30’u üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık kazanç ile aylık […]

21 Ekim 2020 Çarşamba

MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE MALULEN EMEKLİLİK

Yaptığı işten dolayı hastalandıkları tespit edilenler kaç yaşında olurlarsa olsunlar hiçbir yaş şartı gerekmeksizin hemen SGK’dan emeklilik geliri almaya hak kazanabilmektedir. İş veya meslek kaynaklı hastalıklar diğer hastalıklardan farklı olarak meslek hastalığı olarak değerlendirilmektedir. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli […]

14 Ekim 2020 Çarşamba

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI İŞSİZLİK MAAŞI 2020

2020 yılı işsizlik maaşı; en düşük 1.168,27 TL ve en yüksek 2.336,53 TL olarak değişti 2020 İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2020 yılında işsizlik maaşı aldıkları aylık sürelerde asgari ve azami işsizlik maaşı tutarı şu şekildedir; 2020 Yılı İşsizlik Maaşı Aylık Brüt Damga Vergisi Aylık Net Asgari 1.177,20 TL 8,93 1.168,27 TL Azami 2.354,40 TL 17,87 […]

25 Eylül 2020 Cuma

PRİMİ YETMEYEN ‘YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ’ ALABİLİR

Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor: 1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak. 2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik […]

16 Eylül 2020 Çarşamba

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTLARINDA NELERİ BİLMELİYİZ ?

Yaşlılık sigortasından şartları sağlayanlara emeklilik/yaşlılık aylığı bağlanmakta veya yaşlılık toptan ödemesi yapılmaktadır. Yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma koşulları genel koşulları belirlenirken, sigortalıların işyerlerindeki çalışma koşulları ile maluliyet ve çalışma gücü kayıp oranları gibi özel durumları göz önünde bulundurularak, daha kolay koşullarla emekliliğe hak kazanabilmelerine olanak sağlayan özel koşullara da yer verilmiştir. -4/1-(a) ve 4/1-(c) sigortalıları […]

09 Eylül 2020 Çarşamba

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ NE DEMEK

İş Kazası / Meslek Hastalığı sebebiyle işinden geçici bir süre çalışamayacağı hekim raporuyla, belirlenen sigortalıya, istirahatli olduğu her gün için SGK tarafından yapılan parasal yardıma geçici iş göremezlik ödeneği denir. Sürekli iş göremezlik ödeneği ise, sigortalının iş kazası / meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engeller nedeniyle mesleğinde çalışamayacak derecede kazanma gücünü tümden/kısmen yitirmiş olmasını […]

30 Temmuz 2020 Perşembe

ÖLÜM TARİHİNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

ÖLÜM TARİHİ İLE ŞARTLARI İRDELEMEK GEREKİR 5510 sayılı SS ve GSSK ile birlikte ölüm tarihi Ekim/2008 öncesi 4-1(a/SSK) olması halinde 506 sayılı Kanun hükümleri geçerli olacaktır. 5 yıl Sigortalılık Süresi,900 gün yeterli olacaktır. Ölüm Tarihi Ekim 2008 sonrası olması halinde 5510 sayılı SS ve GSSK ; 4-1(a/SSK) kapsamında olan kişinin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi […]

17 Haziran 2020 Çarşamba

3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ

506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları Nasıl Gelişti? 4759 sayılı Kanunla 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine […]

31 Aralık 2019 Salı

1 MAYIS 2008 DEN SONRA İLK DEFA BAĞKUR LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir. İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında 30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra; Ø 1479(Bağ-Kur) , Ø 2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk […]

18 Eylül 2019 Çarşamba

BaĞ KUR SİGORTALILARI HASTALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAZ

5510 sayılı SS ve GSSK hazırlanırken tek çatı kavramı ile uygulamada Norm ve Standart Birliği Sağlaması amaçlanmıştı. Hastalık 5510/15.Maddesinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir. Kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılanlar(Tebliğ) Kanunun 4 üncü […]

11 Eylül 2019 Çarşamba

YaŞ DÜZELTMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Yaş Düzeltmeleri 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunun 57. maddesi gereğince uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır. Bu durumda; Ø Uzun Vadeli, Ø Kısa Vadeli, Ø GSS Ø Sigortaların yararlanmaya başlamadan […]

04 Eylül 2019 Çarşamba

2019 YILINDA CENAZE YARDIM TUTARLARI

Ø TBMM Vekil Ø Devlet Memuru Ø İşçi,Esnaf(Tarım İşçi/Tarım Bağ-Kur) ölümü olmak üzere. Vekil Ölürse Cenaze Yardımı! 3671 sayılı Kanunun ile TBMM Üyelerinin Kazanımları Düzenlenmiştir. Sosyal Haklar Başlığında; Ölüm Yardımı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta olduğu aylığın (ek […]

28 Ağustos 2019 Çarşamba

3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ

506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları Nasıl Gelişti? 4759 sayılı Kanunla 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine […]

08 Ağustos 2019 Perşembe

YAŞ DÜZELTMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

5510 Sayılı SS ve GSS Kanunun 57. maddesi gereğince uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır. Bu durumda; Ø Uzun Vadeli, Ø Kısa Vadeli, Ø GSS Ø Sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş […]

31 Temmuz 2019 Çarşamba

İŞÇİLER NASIL HAK ARAMALI VE NASIL BİR YOL İZLEMELİ

HAKLARINI MÜFETTİŞ ARACILIĞIYLA ARAYACAK İş sözleşmesi devam eden işçilerin ücretlerini alamaması, eksik alması, fazla mesai ve ücretleri ile ilgili sorunları, mazeret ve senelik izinlerin kullandırılmaması ya da usulüne uygun kullandırılmaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi, ara dinlenmesinin kullandırılmaması, çalışma sürelerine uyulmaması ile iş kanununa aykırı diğer hâllerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da […]

24 Temmuz 2019 Çarşamba

65 YAŞINI DOLDURAN TARIM BAĞ KUR LU İSTEĞİ HALİNDE ZORUNLU EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN ÇIKIYOR

5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar sigortalı sayılmışlardır. 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 6. ve 9. maddelerinde 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile tarımsal faaliyette bulunanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının başlatılması ve sona ermesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 65 YAŞINI DOLDURANLARIN […]

26 Haziran 2019 Çarşamba

20 GÜNDEN FAZLA YADA AZ ÇALIŞAN İŞÇİLER GSS PRİMİ DEĞERLENDİRİLMESİ

1/10/2016 İTİBAREN 20 GÜNDEN AZ ÇALIŞMAYA GSS ÖDEME ESASLARI BELİRLENDİ 6745 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 1.10.2016 tarihinden itibaren 3. maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler(Bakmakla yükümlü olunanlar) hariç olmak üzere 4-1 (a/SSK ) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmî süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde […]

19 Haziran 2019 Çarşamba

3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ

506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları Nasıl Gelişti? 4759 sayılı Kanunla 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine […]

12 Haziran 2019 Çarşamba

2829 SAYILI YASA NIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SON 7 YIL KURALI HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ VE SON YEDİ YILIN DAYANAĞI

Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerinin birleşmesi ile ilgili düzenleme 27.5.1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ve 19.12.1983 tarih – 18246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanunun Uygulama […]

31 Mayıs 2019 Cuma

2829 SAYILI YASA NIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SON 7 YIL KURALI HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ VE SON YEDİ YILIN DAYANAĞI

Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerinin birleşmesi ile ilgili düzenleme 27.5.1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ve 19.12.1983 tarih – 18246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanunun Uygulama […]

23 Mayıs 2019 Perşembe

ÖLÜM TARİHİNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

ÖLÜM TARİHİ İLE ŞARTLARI İRDELEMEK GEREKİR 5510 sayılı SS ve GSSK ile birlikte ölüm tarihi Ekim/2008 öncesi 4-1(a/SSK) olması halinde 506 sayılı Kanun hükümleri geçerli olacaktır. 5 yıl Sigortalılık Süresi,900 gün yeterli olacaktır. Ölüm Tarihi Ekim 2008 sonrası olması halinde 5510 sayılı SS ve GSSK ; 4-1(a/SSK) kapsamında olan kişinin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi […]

15 Mayıs 2019 Çarşamba

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ NE DEMEK

İş Kazası / Meslek Hastalığı sebebiyle işinden geçici bir süre çalışamayacağı hekim raporuyla, belirlenen sigortalıya, istirahatli olduğu her gün için SGK tarafından yapılan parasal yardıma geçici iş göremezlik ödeneği denir. Sürekli iş göremezlik ödeneği ise, sigortalının iş kazası / meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engeller nedeniyle mesleğinde çalışamayacak derecede kazanma gücünü tümden/kısmen yitirmiş olmasını […]

09 Mayıs 2019 Perşembe

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ NE DEMEK

İş Kazası / Meslek Hastalığı sebebiyle işinden geçici bir süre çalışamayacağı hekim raporuyla, belirlenen sigortalıya, istirahatli olduğu her gün için SGK tarafından yapılan parasal yardıma geçici iş göremezlik ödeneği denir. Sürekli iş göremezlik ödeneği ise, sigortalının iş kazası / meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engeller nedeniyle mesleğinde çalışamayacak derecede kazanma gücünü tümden/kısmen yitirmiş olmasını […]

02 Mayıs 2019 Perşembe

İŞÇİLERDE HAK ARAMA YOLLARI

HAKLARINI MÜFETTİŞ ARACILIĞIYLA ARAYACAK İş sözleşmesi devam eden işçilerin ücretlerini alamaması, eksik alması, fazla mesai ve ücretleri ile ilgili sorunları, mazeret ve senelik izinlerin kullandırılmaması ya da usulüne uygun kullandırılmaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi, ara dinlenmesinin kullandırılmaması, çalışma sürelerine uyulmaması ile iş kanununa aykırı diğer hâllerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da […]

17 Nisan 2019 Çarşamba
 
PAZARCIK HAVADİS GAZETESİ
İnce Ofset ve Matbaacılık www.pazarcikhavadis.com
Şehit Nurettin Ademoğlu Mah. pazarcikhavadisgazetesi@hotmail.com
Prof.Dr. Faruk Özer Cad. No:77 pazarcikhavadis@gmail.com
Pazarcık/Kahramanmaraş info@pazarcikhavadis.com
TEL: 0 344 311 48 85
TEL: 0 536 201 05 94 Köşe yazılarında sorumluluk yazı sahibine aittir.